Stańcie w wyłomie

O braterstwie

 O walce duchowej

O cierpieniu

 

O obronie życia

 

O męskości

 

O modlitwie

 

O rodzinie