Lista inicjatyw - propozycje dla Rad lokalnych

Inne inicjatywy na rzecz obrony życia 

Podajemy przykłady prostych inicjatyw, które może podjąć rada:

Zorganizujcie program pro-life pod kierownictwem Pary ds. Obrony Życia rady.

Napiszcie list, lub osobiście skontaktujcie się ze swoim kapelanem, proboszczem i księżmi należącymi do rady, by zaproponować swą pomoc w walce z aborcją.

Promujcie i wspierajcie inicjatywy podjęte w obronie życia przez Zakon, poprzez dystrybucję materiałów podejmujących temat „Brońmy życia”, czy „Lud życia”.

Szerzcie naukę Kościoła na temat świętości życia, jak jest to podane w przewodniku do Evangelium Vitae (#2914). Przewodnik został opracowany przez Rycerzy Kolumba jako pomoc dla grup i indywidualnych osób, którzy chcą lepiej zapoznać się z nauką Kościoła na temat szacunku dla życia, jak przedstawił to papież Jan Paweł II w swojej jedenastej encyklice Evangelium Vitae (Ewangelia życia). Kopię przewodnika można dostać za 25 centów w Departamencie ds. Zaopatrzenia.

Skontaktujcie się z komitetem ds prawa do życia albo inną organizacją pro-life działającą w waszej okolicy. Zgłoście się do pomocy jako wolontariusze, służcie pomocą i wsparciem finansowym.

Zorganizujcie publiczną demonstrację wspierania obrony życia. Można na trawniku przed siedzibą rady lub w parafii umieścić małe białe krzyże w liczbie odpowiadającej liczbie rocznie dokonywanych aborcji w waszej okolicy.

Organizujcie wysyłanie petycji do władz ustawodawczych stanu czy prowincji. Przynieście papier listowy na zebranie rady i postarajcie się by członkowie napisali list na poczekaniu. Pisma powinny jasno i odważnie przekazywać nasze stanowisko, zadawać pytania i żądać odpowiedzi.

Przekazujcie przesłanie pro-life młodzieży poprzez programy edukacji religijnej, szkoły średnie, college, koła Giermków, skautów etc. Organizujcie wykłady, dostarczajcie literaturę i sponsorujcie konkursy esejów i plakatów na temat obrony życia. Organizujcie pokazy filmów pro-life na zebraniach rady, spotkaniach rodzinnych i spotkaniach lokalnej społeczności.

Występujcie z krytyką wszystkich programów pro aborcyjnych sponsorowanych przez radio i stacje telewizyjne i domagajcie się, by taka sama ilość czasu została poświęcona na programy broniące życia.

Zorganizujcie kampanię zbierania podpisów na petycji, ustalcie jaką liczbę podpisów chcecie uzyskać i nie ustawajcie, dopóki nie osiągniecie celu.

Obdarzcie drobnym upominkiem matki, które wybrały życie i urodziły dzieci. W imieniu rady ofiarujcie nowym matkom choćby coś tak drobnego, jak kartka z gratulacjami Rycerzy Kolumba (#2087 E, F, S dostępna w cenie 25 centów za sztukę w Departamencie ds. Zaopatrzenia) albo praktyczny upominek jak pieluchy, kocyk czy ubranko.

Rozważcie możliwość ofiarowania prezentów gwiazdkowych dla noworodków i ich matek przebywających w schroniskach. Współpracujcie z przedstawicielami opieki społecznej i poradniami dla kobiet.

Sponsorujcie program „Choinka pro-life” by zebrać rzeczy potrzebne dla niemowląt i dla samotnych matek, jak również dla centrów opieki.

Publicznie dawajcie świadectwo waszej postawy za życiem poprzez ofiarowanie bonów oszczędnościowych, czy innego prezentu pierwszemu dziecku urodzonemu w miejscowym szpitalu w Dzień Kolumba, w Nowy Rok czy też 22 stycznia w rocznicę legalizacji aborcji.

Na Dzień Matki w czasie Mszy Świętej ofiarujcie róże wszystkim matkom.

Odmawiajcie różaniec w intencji zakończenia aborcji. Jest to proste do zorganizowania, a modlitwa ma wielką moc. Plakat zachęcający do modlitwy różańcowej jako broni przeciwko aborcji (#2073) i obrazek z modlitwą (#2072) można dostać za darmo w Departamencie ds. Zaopatrzenia. Odmawiajcie różaniec w miejscu publicznym, przed kliniką dokonująca aborcji. Modlące się w pokoju grupy, czy pojedyncze osoby są widocznym i robiącym wrażenie świadectwem.

Lista inicjatyw