Kapelan StanowyKardynał Franciszek Macharski
Kapelan Stanowy Rycerzy Kolumba w Polsce


DOKTOR TEOLOGII
KOŚCIÓŁ TYTULARNY: BAZYLIKA ŚW. JANA PRZY BRAMIE ŁACIŃSKIEJ W RZYMIE

Życiorys

Franciszek Macharski (ur. 20 maja 1927 w Krakowie) - polski duchowny katolicki, kardynał prezbiter, arcybiskup senior krakowski. W latach 1979-2005 arcybiskup metropolita krakowski.

Pełny tytuł: Jego Eminencja Franciszek Świętego Kościoła Rzymskiego Tytułu Św. Jana przy Bramie Łacińskiej (S. Giovanni a Porta Latina) Kardynał Prezbiter Macharski.

Urodził się w rodzinie inteligenckiej. Niemal całe życie spędził w Krakowie oprócz pięcioletnich studiów teologicznych we Fryburgu w Szwajcarii. Ukończył II Liceum Ogólnokształcące im. króla Jana III Sobieskiego w Krakowie.

Był alumnem Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Krakowskiej. Wyświęcony na kapłana 2 kwietnia 1950 przez kardynała Adama Stefana Sapiehę.
Od 30 grudnia 1978 arcybiskup krakowski, święcenia biskupie otrzymał 6 stycznia 1979 roku z rąk swojego poprzednika w Krakowie - papieża Jana Pawła II, uroczysty ingres do katedry wawelskiej nastąpił 28 stycznia 1979. Od 30 czerwca 1979 kardynał. Kardynał tytularny kościoła S. Giovanni a Porta Latina.

Przed przejściem na emeryturę był przewodniczącym Zespołu Episkopatu Polski ds. Stypendiów Naukowych i Językowych. Przez wiele lat był wiceprzewodniczącym Konferencji Episkopatu Polski i przewodniczył Komisji Episkopatu do spraw Apostolstwa Świeckich. Jest członkiem czterech kongregacji watykańskich:

* do spraw wychowania katolickiego
* duchowieństwa
* biskupów
* zakonów

Był bliskim przyjacielem papieża Jana Pawła II.

Papież Benedykt XVI przyjął 3 czerwca 2005 jego rezygnację z obowiązków arcybiskupa metropolity krakowskiego. Pozostał administratorem archidiecezji krakowskiej do 27 sierpnia 2005, kiedy to jego następca Stanisław Dziwisz prawnie i liturgicznie objął archidiecezję krakowską.

Od początku, gdy w Polsce rozpoczęli swoją działalność Rycerze Kolumba, jest Kapelanem. 

 Ks. dr hab. Tomasz Kraj R.M.
Kapelan Stanowy Pomocniczy Rycerzy Kolumba w Polsce


Kierownik Katedry Teologii Życia na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Obszar jego zainteresowań naukowych poza problemami związanymi z genetyką obejmuje także zagadnienia prawa naturalnego, modeli bioetycznych, etyki cnoty.

Urodzony w 1963 roku w Krakowie, wyświęcony w roku 1987 przez kard. Franciszka Macharskiego - Metropolitę krakowskiego.

Od początku, gdy w Polsce rozpoczęli swoją działalność Rycerze Kolumba, został kapelanem pierwszej polskiej Rady nr 14000 im. Jana Pawła II w Krakowie. Od roku 2010 jest Kapelanem Stanowym Pomocniczym Rycerzy Kolumba w Polsce.