Najwyższy Rycerz

 

Jako Najwyższy Rycerz Rycerzy Kolumba, Carl A. Anderson jest zarówno dyrektorem wykonawczym, jak i prezesem rady nadzorczej największej na świecie organizacji świadczeń bratnich, do której należy niemal 2 miliony członków.

W czasie swojej wyróżniającej się kariery, Carl Anderson zajmował wysokie stanowiska w służbie cywilnej. Od 1983 do 1987 roku pracował w biurze Prezydenta Stanów Zjednoczonych. Był specjalnym asystentem Prezydenta i pełnił funkcję dyrektora White House Office of Public Liaison. Po zakończeniu służby w Białym Domu, Carl Anderson przez prawie dziesięć lat, był członkiem Komisji Stanów Zjednoczonych ds. Praw Obywatelskich.

Od 1983 do 1998 roku, Carl Anderson wykładał jako visiting profesor prawo rodzinne w Papieskim Instytucie Studiów nad Małżeństwem i Rodziną im Jana Pawła II przy Uniwersytecie Laterańskim w Rzymie. W 1988 roku, został zastępcą prezydenta i pierwszym dziekanem nowo powstałego w Waszyngtonie oddziału Wyższej Szkoły Teologicznej, która teraz znajduje się przy Katolickim Uniwersytecie Ameryki.

Carl Anderson był jedynym świeckim katolikiem z Północnej Ameryki, który służył jako audytor podczas Światowego Synodu Biskupów w 2005 i w 2001 roku. W 1998 roku, papież Jan Paweł II mianował go członkiem Papieskiej Akademii „Pro-Vita”.

W 2002 roku, został mianowany przez papieża Jana Pawła II członkiem Papieskiej Rady ds. Świeckich. Później, tego samego roku, Ojciec Święty mianował go konsultorem Papieskiej Rady ds. Rodziny, a w 2003 roku konsultorem Papieskiej Rady ds. Sprawiedliwości i Pokoju. Papież Benedykt XVI, mianował go konsultorem Papieskiej Rady ds. Środków Społecznego Przekazu w 2006 roku.

W 2002 roku, został mianowany konsultantem Komitetu Obrony Życia Konferencji Biskupów w Stanach Zjednoczonych, ponownie mianowany na to stanowisko w 2004 roku. Jest członkiem Międzynarodowego Centrum Studiów i Badań Studium Generale Marcianum w Wenecji. W 1994 roku, był członkiem delegacji watykańskiej na XV Spotkanie Międzynarodowego Katolicko-Żydowskiego Komitetu Łączności, które odbyło się w Jerozolimie. W 2000 roku, papież Jan Paweł II mianował go kawalerem Orderu świętego Grzegorza Wielkiego.

Carl Anderson jest członkiem Rady Nadzorczej Katolickiego Uniwersytetu Ameryki, Bazyliki Narodowego Sanktuarium Niepokalanego Poczęcia, oraz National Catholic Educational Association. W 2003 roku, Carl Anderson otrzymał doktorat honoris causa Seminarium im świętego Wincentego w Lartobe, w stanie Pensylwania.

Carl Anderson był asystentem najwyższego sekretarza, następnie najwyższym sekretarzem w Zakonie Rycerzy Kolumba aż do października 2000 roku, kiedy został Najwyższym Rycerzem. Także, w latach 1987 do 1997 sprawował funkcję vice-prezydenta ds. public policy. Na przestrzeni lat Carl Anderson sprawował funkcje: wielkiego rycerza, delegata rejonowego, adwokata stanowego i stanowego sekretarza w stanie District of Columbia.

Od momentu, kiedy w 2000 roku Carl Anderson podjął obowiązki najwyższego rycerza, Rycerze Kolumba osiągnęli nowe rekordy w swej działalności charytatywnej, przekazując w roku ponad 139 milionów dolarów na cele dobroczynne i przepracowując społecznie ponad 64 miliony godzin.

Również w tym okresie, Rycerze Kolumba założyli fundację „Heroes Fund” z kapitałem w wysokości miliona dolarów, aby móc niezwłocznie zaspokoić potrzeby rodzin ratowników, którzy zginęli podczas zamachu terrorystycznego 11 września 2001 roku, jak również fundację „Pacem in Terris”, aby wspomagać inicjatywy pokojowe Kościoła Katolickiego na bliskim wschodzie. Rycerze byli również sponsorami Koncertu Pojednania, który odbył się 17 stycznia 2004 roku w Watykanie.

Carl Anderson ukończył Seattle University, następnie zdobył tytuł Magistra Prawa na Uniwersytecie w Denver. Posiada prawo wykonywania zawodu adwokata w stanie District of Columbia, również ma prawo praktykowania w Sądzie Najwyższym Stanów Zjednoczonych.

Carl Anderson i jego żona Dorian, posiadają pięcioro dzieci.

 


 

Poczet Najwyższych Rycerzy