Artykuły

Modlitwa o kanonizację bł. ks. M. McGivneya

Boże, nasz Ojcze,

opiekunie ubogich i obrońco wdów i sierot,

Ty powołałeś Twojego kapłana,

błogosławionego Michaela McGivneya,

aby stał się apostołem rodziny chrześcijańskiej

i prowadził młodych do pełnej poświęcenia służby bliźnim.

Spraw, aby przykład jego życia i cnót

pomógł nam pełniej naśladować Twojego Syna, Jezusa Chrystusa,

wypełniać Jego przykazanie miłości

i budować Jego Ciało, którym jest Kościół.

Niech przykład Twojego sługi

natchnie nas większym zaufaniem do Twojej miłości,

abyśmy mogli kontynuować jego dzieło

opieki nad potrzebującymi i odrzuconymi.

Pokornie Cię prosimy,

abyś raczył włączyć błogosławionego Michaela McGivneya

do grona świętych Kościoła,

jeśli taka jest Twoja wola.

Za jego przyczyną racz nam udzielić łaski, o którą Cię prosimy.

Przez Chrystusa Pana naszego.

Amen.