Ciechocińskie uroczystości 3 Maja

Mszę Świętą w 226. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja sprawował Ks. Prałat Grzegorz Karolak, Kapelan miejscowych Rycerzy Kolumba wraz z dwoma Ks. Wikariuszami, również Rycerzami Rady w Ciechocinku.

Pod pomnikiem Romualda Traugutta odbyły się dalsze uroczystości miejskie. Pierwszy wieniec składali w imieniu Miasta: Burmistrz Ciechocinka Leszek Dzierżewicz z Ks. Prałatem G. Karolakiem. Kolejne wieńce składali kombatanci oraz Rycerze Kolumba.

Wojciech Krzysztof Jankowski – Kronikarz Rady 16014 w Ciechocinku