Rycerze remontują kaplicę

Niedaleko miejscowości Kamionka Wielka (okolice Nowego Sącza) znajduje się kompleks obiektów sakralnych, do którego należą kapliczki na przysiółku „Żakówka”. Ich fundatorem był ks. Józef Żak, salezjanin.
Jako jedna z pierwszych została postawiona kaplica Świętej Rodziny. Ze względu na fakt jej powstania w latach 90, upływający czas powoli doprowadził do niszczenia poszczególnych elementów. Pilnej interwencji wymagało pokrycie dachowe. Tę inicjatywę podjął jeden z braci z rady 16100, brat Jan Kłębczyk.
Na przełomie kwietnia i maja 2017 roku brat Jan, pozyskując wcześniej z Urzędu Gminy niezbędne środki na zakup materiału, zaangażował okolicznych mieszkańców oraz bezpośrednio 4 osoby do wymiany zniszczonego, wykonanego jeszcze z eternitu, pokrycia dachowego. Zakres prac obejmował: wymianę dachu, naprawę zniszczonych elementów oraz ułożenie wykonanej z drewna, podbitki dachowej. Całe przedsięwzięcie, nie licząc kosztów zakupu materiału, zostało wykonane bez wkładu finansowego, wykonawcy ofiarowali swój wolny czas, aby podjąć się tego pięknego dzieła.
Końcowy efekt robi wrażenie. Z pewnością pozwoliło to na częściowe zabezpieczenie oraz powstrzymanie dalszego niszczenia kaplicy, przy której chętnie modlą się nie tylko okoliczni mieszkańcy, ale również coraz liczniej przybywający w tamte okolice pielgrzymi z całej Polski.