Koronka za konających

Zacni Bracia,

Zachęcam do włączenia się w dzieło modlitwy Koronka za konających prowadzone przez znane nam Siostry Miłosierdzia z Łagiewnik.
 
Włączając się w to dzieło, wyrażamy chęć modlitwy Koronką do Bożego Miłosierdzia za konkretną konającą osobę, której imię otrzymamy SMS-em.
 
Możemy sobie wybrać dzień tygodnia i godzinę, w której wiemy, że będziemy w miarę wolni od pracy czy innych obowiązków.
 
Po otrzymaniu SMSa o konającym człowieku, odpowiadamy SMSem o treści "Amen" i odmawiamy w intencji osoby konającej Koronkę do Bożego Miłosierdzia.
 
Nie zwlekajmy, dopiszmy się do pomagających i modlących się za konających. Posłuchajmy słów Pana Jezusa do siostry Faustyny, które odnoszą się również do nas, bo również i my możemy uratować kogoś od wiecznego potępienia:
 
"Módl się, ile możesz, za konających, wypraszaj im ufność w Moje miłosierdzie, bo oni najwięcej potrzebują ufności, a najmniej jej mają. Wiedz o tym, że łaska wiecznego zbawienia niektórych dusz w ostatniej chwili zawisła od twojej modlitwy" (Dz. 1777). 
 
A tu słowa Świętej Siostry Faustyny:
 
O, jak bardzo potrzebują dusze konające modlitwy. O Jezu, natchnij dusze, aby się często modliły za konających”. (Dz 1015)
 
Często obcuję z duszami konającymi, wypraszając im miłosierdzie Boże. O, jak wielka jest dobroć Boża, większa, niżeli my pojąć możemy. Są momenty i tajemnice miłosierdzia Bożego, nad którymi zdumiewają się niebiosa. Niechaj sądy nasze umilkną o duszach, bo przedziwne jest z nimi miłosierdzie Boże”. (Dz 1684).
 
„W nocy nagle zostałam przebudzona i poznałam, że jakaś dusza prosi mnie o modlitwę i że jest w wielkiej potrzebie modlitwy. Króciutko, ale z całej duszy prosiłam Pana o łaskę dla niej”. (Dz 809)
 
„Na drugi dzień już po dwunastej, kiedy weszłam na salę, ujrzałam osobę konającą i dowiedziałam się, że agonia zaczęła się w nocy. Kiedy stwierdziłam - była to wtenczas, kiedy mnie proszono o modlitwę. Nagle usłyszałam w duszy głos: - odmów tę koronkę, której cię nauczyłem. Pobiegłam po różaniec i uklękłam przy konającej i zaczęłam z całą gorącością ducha odmawiać tę koronkę, Nagle konająca otworzyła oczy i spojrzała się na mnie i nie zdążyłam zmówić całej koronki, a ona już skonała z dziwnym spokojem. Gorąca prosiłam Pana, aby spełnił obietnicę, którą mi dał za odmówienie tej koronki. Dał mi Pan poznać, że dusza ta dostąpiła łaski, którą Pan mi przyobiecał. Dusza ta była pierwsza, która doznała obietnicy Pańskiej. Czułam, jak moc miłosierdzia ogarnia tę duszę”. (Dz 810)
 
„Kiedy weszłam do swej samotni, usłyszałam te słowa: każdą duszę bronię w godzinie śmierci, jako swej chwały, która odmawiać będzie tę koronkę, albo przy konającym inni odmówią, jednak odpustu tego samego dostępują. Kiedy przy konającym odmawiają tę koronkę, uśmierza się gniew Boży, a miłosierdzie niezgłębione ogarnia duszę i poruszą się wnętrzności Miłosierdzia Mojego, dla Bolesnej Męki Syna Mojego. O, gdyby wszyscy poznali, jak Wielkie jest miłosierdzie Pańskie, ale jak bardzo my wszyscy potrzebujemy tego miłosierdzia, a szczególnie w tej stanowczej godzinie”. (Dz 811)
 
Możemy również zgłosić osobę konającą do takiej modlitwy na numer: 505 060 205.
 
Szczegóły TUTAJ...