ŚP. Brat Kacper Paczesny

Do Domu Ojca odszedł nasz Drogi Brat Kacper Paczesny, Wielki Rycerz Rady nr 16015 w Zduńskiej Woli i Kustosz Rejonowy Rejonu 15.

Człowiek prawy i pobożny, od wielu lat bardzo zaangażowany w pracy na rzecz rozwoju i umacniania Zakonu Rycerzy Kolumba w Zduńskiej Woli, Rejonie 15 i w Polsce.

W imieniu swoim i Rady Stanowej składam szczere kondolencje rodzinie, znajomym i Braciom Rycerzom.
Módlmy się, aby za wstawiennictwem Najświętszej Maryi Panny Brat Kacper wszedł do Królestwa Bożego.

Niech odpoczywa w Pokoju Wiecznym. Amen.

Vivat Jesus!
Tomasz Wawrzkowicz
Delegat Stanowy
Zakonu Rycerzy Kolumba w Polsce