Pomoc rycerzy dla Domu Opieki Społecznej

Rycerze Kolumba Rady 16380 pomagają przy koszeniu trawy i porządkowaniu krzewów dla podopiecznych Domu Opieki Społecznej w Lubaczowie.

Wiesław Żyła - Z-ca Wielkiego Rycerza