Podziękowanie za zbiórkę na rzecz dzieci uratowanych od aborcji