Droga Krzyżowa w Porębie

5 kwietnia 2019 roku, po raz kolejny, wyruszyła ulicami Poręby parafialna Droga Krzyżowa.

Rycerze Kolumba posługiwali czytaniami, rozważaniami, nieśli i pomagali również innym uczestnikom nieść wielki, drewniany Krzyż. Rycerzy zadbali również o oprawę całego nabożeństwa Drogi Krzyżowej.