Rocznica powstania Rady 15500

Rada Rycerzy Kolumba nr 15500 im. Bolesława Kopca, obchodziła kolejną rocznicę swojego powstania.

Z tej okazji Rycerze dziękowali Matce Bożej z Guadalupe i wypraszali łaski w uroczystej Mszy Świętej, którą odprawił ks. Józef Marek. Rada zawiązała się 13 maja 2012 roku, obecnie tworzą ją bracia z parafii św. Wawrzyńca i bracia z parafii N.M.P. Królowej Rodzin z Jankowic Rybnickich oraz nowo przyjęci bracia z parafii św Jacka z Rydułtów-Radoszowy.