Wprowadzenie funkcjonariuszy na urząd w Radzie nr 15500

25 maja 2019 roku w parafii Św. Wawrzyńca w Wodzisławiu Śląskim, Rycerze Kolumba wprowadzili nowo wybranych funkcjonariuszy na urząd, na Rok Bratni 2019/2020.

Wydarzenie odbyło się w obecności obrazu Matki Bożej Wspomożycielki Prześladowanych Chrześcijan. Delegat rejonu 5 br. Tadeusz Tyc wręczył insygnia nowym funkcjonariuszom, którzy złożyli wcześniej przyrzeczenia. Insygnia poświęcił kapelan Rady ks. prob. Stanisław Czempka.