Koncert Jednego Serca - Jednego Ducha

20 czerwca 2019 roku, bracia Rycerze Kolumba z Rad Lokalnych 15268 i 17063 z Rzeszowa, uczestniczyli w organizacji koncertu Jednego Serca - Jednego Ducha.

Bracia realizowali zagadnienia logistyczne oraz, wraz ze służbami, zabezpieczali bezpieczeństwo uczestników koncertu. Przybyło około 50 tys., osób. 

Stanisław Łutczyn - Wielki Rycerz Rady 15268