XVI Diecezjalny Marsz Trzeźwości z Tarnowa do Skrzyszowa

3 sierpnia 2019 roku, w pierwszą sobotę sierpnia, miesiąca trzeźwości, odbył się kolejny, w tym roku XVI Diecezjalny Marsz Trzeźwości z Tarnowa do Skrzyszowa.

Wędrówkę poprzedziła uroczysta Msza Święta, w której rycerze z Rady Lokalnej nr 16100, asystując przy sztandarze Apostolatu Trzeźwościwystawili, wystawili poczet sztandarowy. Eucharystia została odprawiona w kościele Bł. Karoliny w Tarnowie. Jej głównym celebransem był ks. bp Leszek Leszkewicz, uczestniczyli w niej również m.in.; ks. prałat Zbigniew Guzy, dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Trzeźwości i Osób Uzależnionych Kurii Diecezjalnej w Tarnowie, a jednocześnie Kapelan Rady Lokalnej nr 16100, jak również ks. prałat Stanisław Dutka, jako gospodarz tego wspaniałego miejsca oraz Kapelan Rady Lokalnej nr 15915.

Po zakończonej Mszy zebrani na przykościelnym placu wierni z terenu całej diecezji tarnowskiej, wśród których znaleźli się m.in. pensjonariusze Ośrodka Leczenia Uzależnień w Tarnowie oraz osadzeni w ZK; angażujący się w tego typu inicjatywy, choćby ze względu na świadomość zagrożeń i konsekwencji wynikających z obcowania z różnego rodzaju substancjami psychoaktywnymi, wyruszyli w trasę do Skrzyszowa. Wśród uczestników całości uroczystości tego dnia znaleźli się również bracia rycerze z Kustoszem Rejonowym, bratem Janem Oleksym na czele, a także delegacje tarnowskich Rad Lokalnych m.in. z Rady Lokalnej nr 16100, z Wielkim Rycerzem, bratem Markiem Młyńskim, a także bracia z Rady nr 15915, w tym brat Kazimierz Wróblewski oraz brat Eugeniusz Dąbrowski, którzy podczas Marszu czuwali nad jego modlitewną częścią oraz inicjowali śpiewane pieśni.