Święto Niepodległości w Ciechocinku

Mszę za Ojczyznę w Kolegiacie Św. Apostołów Piotra i Pawła w Ciechocinku sprawowali trzej miejscowi kapłani – Rycerze Kolumba, były również obecne władze samorządowe. Homilię wygłosił ks. Prałat Prepozyt Grzegorz Karolak.

Po uroczystościach kościelnych udano się procesyjnie pod pomnik Romualda Traugutta, gdzie przemawiał senator Józef Łyczak i Burmistrz Leszek Dziwerżewicz. Wiązankę kwiatów w imieniu miasta złożyli; Burmistrz z Zastępcą i Ks. Prałatem.

Kolejnym punktem uroczystości było zwiedzanie przez mieszkańców i kuracjuszy - Dworku Prezydentów.

Wojciech Krzysztof Jankowski, Kronikarz Rady nr 16014 w Ciechocinku