Centralne nabożeństwo ekumeniczne

Pasterz Diecezji Włocławskiej Ks. Biskup Wiesław Alojzy Mering w Święto Nawrócenia św. Pawła - 25 stycznia 2020 roku, przewodniczył w Kolegiacie Św. Ap. Piotra i Pawła w Ciechocinku centralnym, dorocznym nabożeństwie, kończącym Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan w diecezji.

Na to święto przybyli zaproszeni przez ks. prałata, prepozyta Grzegorza Karolaka KofC, Diecezjalnego Referenta ds. Ekumenizmu: proboszczowie parafii ewangelicko-augsburskich ks. Dawid Mendrok z Włocławka i z Torunia ks. Michał Walukiewicz oraz ks. mitrat Mikołaj Hajduczenia z Kościoła Prawosławnego. Uczestniczyli też: minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski KofC, podsekretarz stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju oraz pełnomocnik Rządu ds. Lokalnych Inicjatyw Społecznych Anna Gembicka, senator Józef Łyczak, wicewojewoda kujawsko-pomorski Józef Ramlau KofC, przedstawiciele władz samorządowych powiatu aleksandrowskiego i Ciechocinka. Byli także obecni projektanci i wykonawcy przebudowy prezbiterium kolegiaty i podziemi, gdzie przeniesiono epitafium ks. kanonika Felicjana Mateusza Lutoborskiego, zmarłego 29 stycznia 1906 r., który od 1873 r. był budowniczym ciechocińskiej świątyni, a potem i plebanii. Ściany wnętrz i witraże kościoła zostały teraz odczyszczone. Śpiewał chór Lutnia Nova z Aleksandrowa Kuj. Byli obecni Rycerze Kolumba z Rady w Ciechocinku i z Włocławka.

Ks. Bp Mering sprawował pierwszą Mszę św. jako Pasterz Diecezji przy odnowionym i powiększonym prezbiterium. Konsekracja odbędzie się w święto patronalne Św. Józefa, Patrona Kapituły Kolegiaty Ciechocińskiej – 19 marca br.

W homilii wygłoszonej przez ks. prał. dr Dariusza Kalińskiego KofC, pytał on; „dokąd dopłynęliśmy w tym roku?”. Tegoroczne spotkania były oparte o Dzieje Apostolskie, z których dowiadujemy się, że statek św. Pawła utknął na mieliźnie i który doznał życzliwości od mieszkańców wyspy. My nie osiedliśmy na mieliźnie, a okazując sobie wzajemną życzliwość mamy szansę kontynuować podróż ku jedności w imię Chrystusa. W tym roku minęła 20. rocznica podpisania przez 7 kościołów chrześcijańskich w Polsce Deklaracji o wzajemnym uznaniu chrztu, która to rocznica minęła właśnie w czasie tegorocznego Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan.

Pastor Mendrok na pytanie dokąd dopłynęliśmy? - odpowiada: do tej kolegiaty, która jest uzdrowiskiem i gdzie się zgromadziliśmy. Wskazał nie tylko na uzdrowisko Ciechocinek, ale na uzdrowienie, którego źródłem jest Jezus, które dokonuje się w Jego Kościele.

Ks. mitrat Hajduczenia dziękował obecnemu chórowi Lutnia Nova za wykonanie podczas uroczystości dwóch pieśni prawosławnych.

Po Eucharystii goście wraz z biskupem odwiedzili odnawianą dolną część kościoła z grobem i epitafium jego budowniczego.

Wojciech Krzysztof Jankowski - Kronikarz Rady 16014 im. Św. Jana Pawła II w Ciechocinku