Dzieło Miłosierdzia dla ZOL w Gorzycach

W czasie pandemii COVID-19 wywołanej przez koronawirusa SARS-CoV-2, bracia rycerze z Rad rejonu 5: 16462 im. Św. Anioła Stróża z Gorzyc, 15500 im. Ks. Bolesława Kopca z Wodzisławia Śląskiego oraz 14428 im. Św. Andrzeja z Gilowic, przeprowadziły zbiórkę pieniężną z przeznaczeniem na środki dezynfekcyjne i ochrony osobistej dla personelu Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Gorzycach (ZOL).

Ośrodek Opieki Długoterminowej w skład którego wchodzi Psychiatryczny Zakład Opiekuńczo–Leczniczy wykonuje stacjonarną i całodobową działalność leczniczą. ZOL to 214 miejsc dla mężczyzn niepełnosprawnych umysłowo, psychicznie i fizycznie. Środki ochrony pośrednio zabezpieczą pensjonariuszy ZOL.

Bracia z Gilowic część zebranych środków przeznaczyła na pomoc swojej parafii. Nasza darowizna jest dziełem miłosierdzia Rycerzy Kolumba. Za każdą darowiznę serdeczne Bóg Zapłać.