Spotkanie Rady Stanowej w Sandomierzu

W dniach 4 -5 lipca 2020 roku w Sandomierzu miało miejsce kolejne Organizacyjne Spotkanie Rady Stanowej Jurysdykcji Polskiej, przedstawicieli Rady Najwyższej i Delegatów Rejonowych wraz z rodzinami.

Ze względu na epidemię odbyły się dwa spotkania, w poprzedni weekend w Toruniu i obecnie w Sandomierzu.

To dwudniowe spotkanie miało charakter roboczo-formacyjny.
Przez dwa dni odbywały się zajęcia w formie warsztatów, wymieniano się doświadczeniami z działalności, dyskutowano o kierunkach działań, organizacji pracy.
Ćwiczeniom przyświecał podstawowy cel, jak skutecznie pokonywać przeszkody w działanich mających na celu rozwój Rycerzy Kolumba poprzez powstawanie nowych rad lokalnych.

Swój program formacyjny miały także małżonki rycerzy.

Nowy Delegat Stanowy Brat Krzysztof Zuba w imieniu wszystkich Braci Rycerzy gorąco podziękował dotychczasowemu Delegatowi Stanowemu Bratu Tomaszowi Wawrzkowiczowi za jego wzorowe, pełnienie funkcji Delegata Stanowego przez ostatnie 3 lata.

W celu zapewnienia dalszego rozwoju Rycerzy Kolumba w Polsce, powołanych zostało 40 Delegatów Rejonowych.

Delegat Stanowy zapewnił że Rada Stanowa w swoich działaniach opierać się będzie w sposob szczególny na czterech filarach: Braterstwie, Formacji, Rozwoju, Rodzinie.
Poinformował także o zmianach, jakie będą wprowadzone w nowym roku bratnim:
• Powołanie nowego Pionu Rozwoju Rad Lokalnych.
• Wprowadzenie od 1 lipca nowej Ceremonii Przyjęcia.
• W uzgodnieniu z Radą Najwyższą, ze względu na pandemię rady lokalne nie będą odprowadzać składki percapita na rzecz Rady Najwyższej za obecny rok bratni 2020/2021, jedynie należne będzie Pogłówne na rzecz Rady Stanowej w wys.27 zł na rok za członka /płatne w 2 ratach/.
• We wrześniu zorganizowane zostaną spotkania Kapelanów.
• Spotkania Wielkich Rycerzy odbędą się: 29-30 sierpień w Sandomierzu; 12-13 wrzesień w Przysieku

Delegat Stanowy podziękował Bratu Tomaszowi Wawrzkowiczowi i wszystkim braciom, którzy przyczynili się do spełnienia celu nałożonego przez Radę Najwyższą.

Zwieńczeniem tych dwóch dni obrad była Msza św. koncelebrowana w Bazylice Sandomierskiej, której przewodniczył ks. Bp Krzysztof Nitkiewicz biskup sandomierski.

Na zakończenie Mszy św. odbyło się uroczyste wprowadzenie na urzędy Oficerów Stanowych i Delegatów Rejonowych na rok bratni 2020/2021.
Wprowdzenia na urzędy dokonał Delegat Stanowy Krzysztof Zuba.