Dni Formacji Rycerzy Kolumba

 W styczniu i lutym w 18 miejscach w Polsce odbyły się Dni Formacji przygotowane przez Rycerzy Kolumba, w których udział wzięło łącznie ponad tysiąc Braci.

Spotkania rozpoczynały się modlitwą różańcową, a następnie odprawiana była msza święta. Po jej zakończeniu uczestnicy wysłuchali pouczeń o wierze i braterstwie. Główna część formacyjna poświęcona była "Dekalogowi w nauczaniu Świętego Jana Pawła II" i oparta była o treści homilii, które zostały wygłoszone podczas pielgrzymki do Polski w 1991 roku.

Podczas Dni Formacji mieliśmy okazję gościć wielu Hierarchów Kościoła w Polsce (m.in. Kardynała Stanisława Dziwisza,  Kardynała Kazimierza Nycza, Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Biskupa Janusza Stepnowskiego, Biskupa Grzegorza Kaszaka, Biskupa Wiesława Szlachetkę, Biskupa Szymona Stułkowskiego, Kazimierza Górnego)