Zostań "wędrującym drogą Samarytaninem"

Każdy z nas zna biblijną przypowieść o miłosiernym samarytaninie, o bezinteresownym niesieniu pomocy każdemu, kto jej potrzebuje. Bez zwracania uwagi na kolor skóry, wyznanie, pochodzenie. Kiedy 4 lutego 2021 r. spotkaliśmy się z siostrą Mironą Turzyńską, przełożoną domu zakonnego Sióstr Franciszkanek od Pokuty i Miłości w Orliku i  jednocześnie koordynatorem EDK, wiedzieliśmy, że zaowocuje ono w dobro, które rozleje się na całą Polskę i na misyjny świat.

Na spotkaniu zapadła decyzja o wspólnym działaniu Rycerzy Kolumba i Ekstremalnej Drogi Krzyżowej na rzecz misji. Bardzo szybko powstał projekt, propozycja dla osób, które wyruszą na EDK w całej Polsce, aby połączyć wysiłek, zmęczenie i ofiarę, z jałmużną. Ofiara, którą będzie mógł złożyć każdy uczestnik EDK to jedna złotówka za pokonany kilometr drogi.                                                                                            

Szukając misji, której będziemy mogli pomóc, natknęliśmy się  na informację o siostrze Rut Marzannie Ciesielskiej, która jest założycielką zgromadzenia Sióstr Dobrych Samarytanek w Tanzanii. Kiedy poznaliśmy historię jej misyjnego powołania i pracę, którą wykonuje na rzecz dzieci, osób chorych i opuszczonych, wiedzieliśmy, że hasło naszej akcji musi nawiązać do tego dzieła. W ten sposób zrodziło się  wspólne dzieło Rycerzy Kolumba i EDK pod hasłem „WĘDRUJĄCY  DROGĄ SAMARYTANIN”.  Siostra Rut swoje powołanie misyjne realizuje w Tanzanii od 15 lat.  

W roku 2017 z pomocą misjonarza, księdza Edwarda Gorczatego, rozpoczęła budowę Centrum Dobrego Samarytanina – Dom Dziecka i Ośrodek Zdrowia. Jest to projekt realizowany przy pomocy wielu ludzi o otwartych sercach. Jednym z priorytetów sióstr jest bycie wspólnotą samowystarczalną, dlatego wraz z budową Centrum,  zaczęły  uprawiać  ziemię i hodować zwierzęta domowe. Gospodarstwo będzie miejscem edukacji dzieci oraz dorastającej młodzieży, ale także namiastką prawdziwego  domu,  którego wiele  z nich nigdy nie miało. Głównym zadaniem Centrum jest pomoc osobom bezdomnym i porzuconym, zapewnienie podstawowej opieki medycznej chorym na trąd i AIDS, a także wsparcie dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Niestety w grudniu 2019 roku zmarł niespodziewanie ks. Edward. Była to wielka strata dla tutejszego Kościoła lokalnego, ale przede wszystkim wielka strata dla s. Rut, która została sama z grupą młodych kobiet  wymagających dalszej formacji i niedokończoną budową Centrum. Siostra Rut podjęła decyzję o kontynuacji rozpoczętego dzieła. Każdy z nas może się również w to zaangażować i zostać „wędrującym drogą Samarytaninem”.  Niedługo wiele osób wyruszy na swoją pierwszą lub kolejną EDK. Będzie to czas, w którym zmierzymy się ze swoimi słabościami, zaczniemy  odkrywać w sobie  pokłady wiary, nadziei i miłości.

To okazja, aby wesprzeć działalność Zgromadzenia Sióstr Dobrych Samarytanek w Tanzanii. Możemy im ofiarować nasze modlitwy, wysiłek, ale także wielkopostną jałmużnę w postaci 1 złotówki za jeden pokonany kilometr trasy EDK.

Zachęcam wszystkich do włączenia się w to dzieło. Nie każdy będzie mógł wyruszyć na nocne wędrowanie dla Chrystusa, ale wszyscy w imię Jezusa  możemy okazać serce dla misji w Bukanga, w Tanzanii. Niech każdy z nas odnajdzie w sobie wędrującego drogą  Samarytanina.

Wpłat dokonujemy na konto:
74 1020 4317 0000 5802 0293 4065 z dopiskiem "Tanzania”

lub poprzez PayU -> kliknij tutaj.

Vivat Jezus
Brat Jerzy Ochlak
Dyrektor ds. Misji 
Zakonu Rycerzy Kolumba w Polsce