Zmarła Danuta Orzechowska

Prosimy dobrego Boga o przyjęcie naszej Siostry do grona zbawionych.