Komunikat nr 1 w sprawie zwołania Konwencji Stanowej

Komunikat nr 1
w sprawie zwołania XIII Konwencji Stanowej
Zakonu Rycerzy Kolumba w Polsce

Czcigodni Księża Kapelani,
Zacni Bracia Rycerze,

Zwołuję XIII Konwencję Stanową Zakonu Rycerzy Kolumba w Polsce w dniach 19-20 maja 2023 roku w Licheniu.


W XIII Konwencji Stanowej uczestniczą - z pełnią praw - Delegaci z Rad Lokalnych zarejestrowanych do dnia 1 marca 2023 roku.


Każda Rada jest reprezentowana przez dwóch Delegatów.


Delegatami na Konwencję są: aktualny Wielki Rycerz Rady oraz były Wielki Rycerz.

W Radach, w których jest wielu byłych Wielkich Rycerzy, należy spośród nich dokonać wyboru drugiego Delegata.


W Radach, w których nie ma byłych Wielkich Rycerzy, wyboru drugiego Delegata należy dokonać spośród Braci Rycerzy Rady.


Należy również wybrać dwóch Delegatów Zastępczych.

Krzysztof Zuba
Delegat Stanowy
Rycerzy Kolumba w Polsce