Apel Delegata Stanowego w sprawie pomocy ofiarom wojny