Formacja

Święto z Matką w Sędziszowie

Sobota 24 listopada 2012 roku była Wielkim Świętem w Parafii Miłosierdzia Bożego w Sędziszowie Małopolskim. Tuż przed godziną 18.00 przybyła Matka Boża z Guadalupe w Kopii Cudownego Obrazu.

Obraz przywieźli Panowie ze Straży Papieskiej z Konkatedry Lubaczowskiej. Matce Bożej towarzyszył osobiście Dziekan Lubaczowski, Proboszcz Konkatedry Lubaczowskiej i Kapelan Rycerzy Kolumba, Czcigodny Ks. Andrzej Stopyra, który w porywającym przemówieniu pożegnał Matkę Bożą i przekazał Kopię Cudownego Obrazu do Diecezji Rzeszowskiej.

Matka Boża przywitana została u progu Kościoła przez Księży koncelebrujących Nabożeństwo oraz przez Wielkiego Rycerza Rady Sędziszowskiej i Delegata Rejonowego Zakonu Rycerzy Kolumba.
Obraz umieszczono na przygotowanym Ołtarzu, niczym na Wzgórzu Tepeyac, "obsypanym" białymi i czerwonymi różami, z Wizerunkiem Juana Diego, po prawej i Ojca Św. Błogosławionego Jana Pawła II po lewej stronie.

Następnie, przed Wizerunkiem Matki Bożej głos zabrał Delegat Rejonowy Tomasz Wawrzkowicz, który przywitał MB w Diecezji Rzeszowskiej oraz odczytał List Najwyższego Rycerza Zakonu Rycerzy Kolumba, Zacnego Brata Carla Andersona.

Wielki Rycerz Rady Sędziszowskiej w swoim wystąpieniu powitał MB w Radzie Rycerzy Kolumba, a Ks. Krzysztof Gac, Proboszcz i jednocześnie Kapelan Rady Rycerzy Kolumba powitał Matkę Bożą w Sędziszowie Małopolskim i Parafii Miłosierdzia Bożego.

Mszy Świętej koncelebrowanej przewodniczył Dziekan Sędziszowski, Ks. Prałat Aleksander Śmietana.

O godzinie 20.00 odmówiony został Różaniec, który poprowadzili Rycerze z Rady Sędziszowskiej, a o 21.00 odśpiewano Apel Jasnogórski.

W Uroczystościach w Sędziszowie Małopolskim uczestniczyli Bracia Rycerze z Rzeszowa: Zastępca Wielkiego Rycerza Rady 15268 Bogdan Kucha, Kustosz Zbigniew Marcinkiewicz i Delegat Rejonowy Zakonu Rycerzy Kolumba Tomasz Wawrzkowicz.

Dziękujemy Ks. Krzysztofowi Kołodziejczykowi i Bratu Zbigniewowi Marcinkiewiczowi z materiał zdjęciowy.