Peregrynacja Obrazu Matki Bożej Niepokalanego Poczęcia

Program Modlitwy Maryjnej na cześć Niepokalanego Poczęcia prowadzony jest dla uhonorowania Matki Bożej, która zajmuje centralne miejsce w życiu naszego Zakonu oraz dla podkreślenia faktu, iż Kościół w Północnej Ameryce zawsze odznaczał się szczególnym nabożeństwem do Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny.

Pierwsza katedra w Nowym Świecie na północ od Meksyku była pod wezwaniem Niepokalanego Poczęcia, a biskupi Stanów Zjednoczonych ogłosili Maryję noszącą tytuł Niepokalanego Poczęcia Patronką narodu. Obraz Matki Bożej, wokół którego skupia się program modlitw jest reprodukcją obrazu Niepokalanego Poczęcia Maryi, który znajduje się w Bazylice Katedralnej Notre-Dame de Québec. Został on namalowany w 1925 roku przez Siostrę Marię od Eucharystii, Siostrę Szarytkę z Quebecu, na miejsce XVIII-wiecznego obrazu, który spłonął podczas pożaru katedry w 1922 r.

Ceremonia inaugurująca Program Modlitwy Maryjnej na cześć Niepokalanego Poczęcia Matki Bożej odbyła się 7 sierpnia 2013 r. podczas 131 Najwyższej Konwencji w San Antonio, w Teksasie. Ceremonii przewodniczył Najwyższy Kapelan ks. Arcybiskup William E. Lori z Baltimore, najstarszej diecezji w Stanach Zjednoczonych. Podczas ceremonii przemawiał Arcybiskup Quebecu Gérald Cyprien Lacroix, I.S.P.X, prymas Kanady, który powiedział do zebranych: „Niech Matka Boża towarzyszy naszemu Kościołowi i wszystkim członkom naszego Zakonu na całym świecie. Jak ona, chcemy otworzyć się na Ducha Świętego i być gotowi, by realizować Boży plan w dzisiejszym świecie. Idąc za przykładem Najświętszej Panny, chcemy z pośpiechem wyruszyć, by nieść Dobrą Nowinę Ewangelii światu, który potrzebuje Nadziei i Prawdy oraz Miłości Jezusa Chrystusa”. W uroczystej inauguracji wzięli udział również Delegaci Stanowi z całego Zakonu, którzy szli w procesji niosąc oprawione reprodukcje obrazu.

Obrazy zostały poświęcone w imieniu Papieża Franciszka przez Jałmużnika Jego Świątobliwości, ks. Arcybiskupa Guido Pozzo w święto Świętych Piotra i Pawła 29 czerwca 2013 r. Pod nadzorem Delegatów Stanowych, obrazy te będą pielgrzymowały od Rady do Rady w każdej jurysdykcji, w ramach Programu Modlitwy Maryjnej obejmującego cały Zakon. Jest to już 16-ty program modlitw Rycerzy Kolumba skupiający się wokół świętego obrazu. Pierwszy taki program został zorganizowany w 1979 roku z obrazem Matki Bożej z Guadelupe, Patronki Ameryk. W ramach przygotowań do obchodów stulecia Zakonu w 1982 roku, rozpoczęliśmy drugi program, również na cześć Niepokalanego Poczęcia Matki Bożej. Na przestrzeni lat, Matka Boża była czczona przez Rycerzy pod wieloma tytułami: Matki Bożej Nieustającej Pomocy, Matki Boskiej Częstochowskiej, Madonny Poczajowskiej, Matki Bożej Wniebowziętej, Naszej Pani Nowego Adwentu, Pani Różańca Świętego oraz Matki Bożej Miłosierdzia. W programach modlitw pielgrzymowały również obrazy Najświętszej Rodziny i Miłosierdzia Bożego. W ramach tych programów obejmujących cały Zakon, ponad 16 milionów ludzi modliło się podczas około 140 000 spotkań modlitewnych prowadzonych w lokalnych radach i parafiach.

Koordynator peregrynacji obrazu Matki Bożej Niepokalanego Poczęcia
Włodzimierz Stec


Pobierz materiały pomocnicze do przeprowadzenia peregrynacji (ZIP)