Niedziela Miłosierdzia w Dębicy

W niedzielę 7 kwietnia 2013 roku w Kościele Miłosierdzia Bożego w Dębicy odprawiona została Uroczysta Msza Święta koncelebrowana.

Niedziela Miłosierdzia Bożego to okazja do Odpustu Parafialnego, ale również w tym dniu dwóch Czcigodnych Jubilatów obchodziło Jubileusz 40-lecia Kapłaństwa.

Mszy Św. koncelebrowanej przewodniczył i porywające kazanie wygłosił jeden z Czcigodnych Jubilatów, JE Ks. Abp Zygmunt Zimowski, który na tę Uroczystość przybył z Watykanu.
Drugim Czcigodnym Jubilatem był Proboszcz Parafii Miłosierdzia Bożego w Dębicy, Ks. Prałat Józef Dobosz.

We Mszy Św. uczestniczyło kilkudziesięciu Księży, wiele Pocztów Sztandarowych i przedstawicieli Ruchów i Organizacji działających w Parafii i Dekanacie Dębickim.

Obaj Jubilaci są Rycerzami Kolumba. Nie mogło więc w Dębicy zabraknąć Braci Rycerzy.
Uroczystość swoją obecnością uświetnili Panowie Rycerze z Korpusu Reprezantacyjnego Stopnia Patriotycznego ze Starachowic, na czele z Funkcjonariuszami Rady Stanowej (Brat Ryszard Nosowicz, Brat Leszek Kucharski, Brat Andrzej Wąchocki, Konsultant Rady Najwyższej Brat Leszek Waksmundzki), do których dołączył Brat Tomasz Wawrzkowicz z Rzeszowa.

Rycerze Kolumba zostali oficjalnie przywitani przez JE Ks. Abpa Zygmunta Zimowskiego oraz Ks. Dziekana Józefa Dobosza.

Po zakończeniu Części Oficjalnej Uroczystości, Delegat Rejonowy KofC Tomasz Wawrzkowicz w imieniu Zacnego Brata Krzysztofa Orzechowskiego Delegata Stanowego i Rady Stanowej Zakonu Rycerzy Kolumba w Polsce złożył serdeczne pozdrowienia i życzenia Czcigodnym Jubilatom: JE Ks. Arcybiskupowi Zygmuntowi Zimowskiemu i Ks. Prałatowi Józefowi Doboszowi.

Materiał fotograficzny i multimedialny zapewnili Panowie Rycerze Jerzy Wawrzkowicz i Zbigniew Marcinkiewicz z Rzeszowa.