Rycerze Kolumba u Św. Wojciecha

W dniach 27-28 kwietnia 2013 w Gnieźnie przebywała delegacja Zakonu Rycerzy Kolumba, która na zaproszenie Prymasa Polski, Ks. Abpa Józefa Kowalczyka oraz Sufragana Gnieźnieńskiego, Ks. Bpa Krzysztofa Wętkowskiego, wzięła udział w uroczystościach odpustowych ku czci Św. Wojciecha - Patrona Polski.

Reprezentantami Zakonu byli: Delegat Stanowy dr Krzysztof Orzechowski (z Małżonką), Delegat Rejonu X, Paweł Czachor, Wielcy Rycerze z Brodnicy i Torunia: Stefan Otremba i Marek Rojek, Lektor Rady Toruńskiej, Ks. Paweł Dąbrowski (który był także opiekunem duchowym Delegacji Zakonu) oraz Rycerze Kolumba z rady Toruńskiej i Brodnickiej. Należy ponadto wymienić, że istotny udział w świętowojciechowych uroczystościach mieli należący do naszego Zakonu członkowie Episkopatu Polski: Metropolita Warszawski, Kardynał Kazimierz Nycz, Metropolita Krakowski, Kardynał Stanisław Dziwisz oraz emerytowany Ordynariusz Diecezji Łomżyńskiej, Bp Stanisław Stefanek.

W sobotni wieczór Rycerze Kolumba uczestniczyli w I Nieszporach ku czci Św. Wojciecha, którym przewodniczył Ks. Abp Tomasz Peta z Kazachstanu. Delegacja Zakonu uczestniczyła w wydarzeniach odpustowych w regaliach Stopnia Patriotycznego. Pod koniec Nieszporów Prymas Polski, J. Eks. ks. Abp Józef Kowalczyk pobłogosławił wykonaną przez Rycerza Kolumba, Ks. Pawła Dąbrowskiego z Torunia, wierną kopię Włóczni Św. Maurycego. Uroczystego poświęcenia Ks. Prymas dokonał przy relikwiach Św. Wojciecha oraz w obecności peregrynującego po Polsce ołtarza "Gwiazda Kazachstanu". Ks. Paweł Dąbrowski w asyście Delegata Rejonowego, br. Pawła Czachora, oraz Wielkiego Rycerza Toruńskiego, br. Marka Rojka, osobiście przedstawił Włócznię do pobłogosławienia przez Prymasa Polski. Ks. Paweł wystąpił w historycznej kapie kapłańskiej w kolorze krwi męczenników, natomiast asysta - z uwagi na podniosły moment - uczestniczyła w regaliach Stopnia Patriotycznego. Ceremoniarz Katedralny zapowiedział, że odtąd niechaj Rycerze Kolumba w Polsce podążają za tą Włócznią i bogactwem przesłania, które ze sobą niesie. Czyniąc zadość wezwaniu Ceremoniarza cała delegacja naszego Zakonu podążyła za poświęconą u Grobu Patrona Polski Włócznią, ulicami Gniezna, ku kościołowi pw. Św. Michała Archanioła, gdzie Bracia Rycerze pozostawili Włócznię na nocnym czuwaniu modlitewnym w centralnym miejscu pomiędzy relikwiami Patronów Polski: Św. Wojciecha i Św. Stanisława, Świętych Polskich Braci Męczenników oraz Św. Jadwigi, a także Błogosławionych: Jana Pawła II, Radzyma Gaudentego i Bogumiła. Przy okazji nocnej adoracji w kościele św. Michała Rycerze Kolumba rozprowadzili specjalnie przygotowane foldery, w których znalazło się artystyczne zdjęcie Włóczni, jej dzieje spisane przez Ks. Pawła Dąbrowskiego oraz wiersz i modlitwa autorstwa br. Pawła Czachora. Korzystając z zaproszenia Zakonu do działalności na terenie Archidiecezji Gnieźnieńskiej, które 2 tygodnie wcześniej skierował do Rycerzy Kolumba Ksiądz Prymas, w folderze zamieszczono informację o naszym Zakonie oraz zaproszenie do wstępowania do niego wraz z niezbędnymi kontaktami. Mamy nadzieję, że posiew zachęty dokonany pośród relikwii tak wielu świętych Narodu Polskiego przyniesie błogosławione owoce w Kolebce polskiego chrześcijaństwa, jaką niewątpliwie jest Kościół Gnieźnieński.

W niedzielę, 28 kwietnia, delegacja Zakonu Rycerzy Kolumba, wraz z całą procesją, przeszła na czele orszaku liturgicznego, tuż za krzyżem legackim, na Wzgórze Lecha, do stóp katedry gnieźnieńskiej, gdzie sprawowana została uroczysta Eucharystia pod przewodnictwem Prymasa Czech, Metropolity Praskiego Dominika Kardynała Duki; homilię odpustową wygłosił Metropolita Katowicki, Abp Wiktor Skworc. Mszę Św. koncelebrowali m. in. kapłani należący do Zakonu Rycerzy Kolumba: Kardynał Stanisław Dziwisz, Ks. Abp Stanisław Stefanek oraz Ks. Paweł Dąbrowski, który modlił się w intencji żywych i zmarłych Rycerzy Kolumba oraz w intencji rozwoju Zakonu na ziemiach polskich. W tym czasie reprezentacja Zakonu pełniła z Włócznią Św. Maurycego honorową wartę u stóp ołtarza, przy obelisku upamiętniającym wizytę w tym miejscu Ojca Św., bł. Jana Pawła II w r. 1997, przy okazji obchodów 1000-lecia męczeńskiej śmierci Św. Wojciecha. Po Mszy Św. prawie 40 misjonarzy udających się na swoje nowe placówki otrzymało z rąk Nuncjusza Apostolskiego, Ks. Bpa Celestino Milliore, krzyże misyjne, po czym stanęli szpalerem przy Rycerzach Kolumba dzierżących Włócznię Św. Maurycego. Po uroczystej Eucharystii miało miejsce krótkie i bardzo ciepłe spotkanie z Biskupem Seniorem Stanisławem Stefankiem z Łomży, który od lat jest także Rycerzem Kolumba, oraz z emerytowanym Metropolitą Wrocławskim, Kardynałem Henrykiem Gulbinowiczem, który rozdał pamiątkowe obrazki i po ojcowsku uściskał swojego diecezjanina, br. Mariusza Fijałkowskiego.

Zakonna wyprawa do Gniezna, i to w Roku Wiary, niesie z sobą wiele radosnych i głębokich momentów, wiele metafor i wskazówek do duchowej przemiany oraz apostolskich poruszeń, ale także sporo zadań i wyzwań na nasze rycerskie jutro, a właściwie już dziś. Spłynęło na nas wszystkich wiele łask, wiele błogosławieństw, wiele duchowych darów i bogatych symboli do odczytania. Duchowy wiatr powiał ochoczo w kolumbowe żagle i nie możemy tego wiatru zmarnować. Przy okazji wyrażamy wdzięczność tym Osobom, bez których zyczliwości nasza obecność w Gnieźnie stałaby pod znakiem zapytania: Ks. Prymasowi Józefowi Kowalczykowi, Ks. Biskupowi Krzysztofowi Wętkowskiemu, Kanclerzowi Kurii Metropolitalnej, Ks. Dr. Zbigniewowi Przybylskiemu, Przewodniczącemu Wydziału Duszpasterskiego, Ks. Dr. Jakubowi Dębcowi, a także wspaniałym Siostrom Pallotynkom, które udzieliły schronienia pielgrzymującym Rycerzom.

Sławny w Męczenników gronie,
o Wojciechu, nasz Patronie,
przez Twe prace i cierpienia,
przyjmij od nas dziękczynienia.