Dziękczynna Eucharystia za posługę Biskupa Rzeszowskiego

W związku z zakończeniem posługi ks. Biskupa Kazimierza Górnego, jako Biskupa Rzeszowskiego, w niedzielę 14 lipca 2013, w Katedrze Rzeszowskiej odprawiono dziękczynną Eucharystię, podczas której wspólnie złożono Bogu dziękczynienie za Jego służbę i wszystkie dzieła, które dokonały się w ciągu ponad 21 lat istnienia Diecezji.

W Euchaystii uczestniczyli kapłani, siostry zakonne i wierni świeccy: członkowie duszpasterstw, ruchów, stowarzyszeń, przedstawiciele parafii, władz, służb mundurowych, uczelni i szkół oraz wszyscy, którym bliska jest osoba pierwszego Biskupa Rzeszowskiego.

W Uroczystości udział wzięli oczywiście Rycerze Kolumba z Rad Lokalnych Diecezji Rzeszowskiej z Rzeszowa, Sędziszowa Małopolskiego i Dobrzechowa na czele z Delegatem Rejonowym Bratem Tomaszem Wawrzkowiczem.

Nasz udział był wyrazem wdzięczności za ojcowskie serce Księdza Biskupa, za Jego ogromny trud budowania od początku struktur Diecezji, za Jego świadectwo miłości Chrystusa Eucharystycznego i Matki Najświętszej, a także Ojczyzny, rodziny i każdego człowieka oraz podziękowanie z pomoc w budowaniu struktur Zakonu Rycerzy Kolumba w Diecezji Rzeszowskiej.

To dziękczynienie oraz prośbę o błogosławieństwo i zdrowie na dalsze lata Jego posługi biskupiej pośród nas pragniemy zanosić przez wstawiennictwo Matki Najświętszej - Pani Rzeszowa oraz patronów naszej Diecezji św. Józefa Sebastiana Pelczara oraz bł. Karoliny.