Relikwie bł. Jana Pawła II w Tomaszowie Mazowieckim

4 września 2013 roku Eucharystia sprawowana pod przewodnictwem Metropolity łódzkiego biskupa Marka Jędraszewskiego zgromadziła wielu wiernych w parafii św. Antoniego w Tomaszowie Mazowieckim. Podczas Mszy zostały wniesione relikwie bł. Jana Pawła II.

Wśród zgromadzonych byli przedstawiciele władz wojewódzkich, miejskich, powiatowych, dyrektorzy tomaszowskich szkół i instytucji, dzieci i młodzież szkolna, liturgiczna służba ołtarza, kapłani dekanatu tomaszowskiego oraz zaproszeni księża. W sposób szczególny widoczni byli Rycerze Kolumba, którzy zostali kustoszami relikwii.

W uroczystości oprócz Rady tomaszowskiej, uczestniczyli Rycerze z Częstochowy, Opoczna, Radomia, Starachowic i Łodzi oraz przedstawiciele Rady Stanowej z Delegatem Stanowym Krzysztofem Orzechowskim na czele.

Relikwie trafiły do Tomaszowa Mazowieckiego po 23 maja 2013, kiedy to ks. prałat Edward Wieczorek spotkał się w Krakowie z kard. Stanisławem Dziwiszem. Podczas audiencji otrzymał relikwie bł. Jana Pawła II oraz piękny obraz przedstawiający wizerunek błogosławionego. Obraz ten, osobiście podpisał ks. kardynał udzielając błogosławieństwa całej parafii św. Antoniego.

Mszę św. zakończyła osobista adoracja relikwii przez wszystkich uczestników uroczystości.

Po Mszy Świętej nastąpiło poświęcenie przez Metropolitę łódzkiego - bpa Marka Jędraszewskiego - Auli Piusa X. Ksiądz Biskup dokonywał pamiątkowego wpisu do rycerskiej kroniki Rady Nr 15622.