II Konwencja Stanowa w PolsceTurno 20-22 kwietnia 2012 roku
 

II Konwencja Stanowa Zakonu Rycerzy Kolumba w Polsce odbyła się w dniach 20-22 kwietnia 2012 roku w Ośrodku Rekolekcyjnym „EMAUS” Diecezji Radomskiej w Turnie k/Białobrzegów.

W II Konwencji mieli prawo uczestniczyć delegaci z rad lokalnych zarejestrowanych do dnia 1 marca 2012 roku.

W tym roku, konwencja odbywała się w Centrum Edukacjyjno-Rekolekcyjnym diecezji Radomskiej "Emaus" w Turnie k. Białobrzegów. 

Mszy św. na rozpoczęcie przewodniczył Ks. Infułat Stanisław Pindera, który wezwał Rycerzy Kolumba do jedności i wierności Chrystusowi. Przestrzegł Rycerzy przed realizacją osobistych ambicji, stawiania ich ponad dobrem Zakonu i brakiem miłosierdzia i jedności w duchu Eucharystii.

Po Mszy św. odbyła się wspólna kolacja rycerska oraz spotkania komitetów. Odbyło się również spotkanie 22 kapelanów rad Rycerzy Kolumba pod przewodnictwem Kapelana Stanowego Pomocniczego Ks. Tomasza Kraja.

W dniu 21 kwietnia odbyły się sesje robocze II Polskiej Rady Stanowej. Funkcjonariusze rady stanowej przedstawili raport z działania Zakonu w ostatnim roku. Zostali wybrani nowi funkcjonariusze stanowi, za wyjątkiem Kustosza Stanowego na funkcje zostali wybrani dotychczasowi funckjonariusze stanowi. Na stanowisko Kustosza Stanowego został wybrany brat Ryszard Nosowicz.

Na zakończenie delegaci i zaproszeni goście wzieli udział w Eucharystii której przewodniczył Jego Eminencja Kardynał Kazimierz Nycz w koncelebrze z Biskupem Ordynariuszem Radomskim Henrykiem Tomasikiem oraz z kapelanami Rad. W homilii skierowanej do rycerzy Ks. Kardynał przypomniał rycerzom potrzebę silnego oparcia się na Chrystusie oraz dawania przykładu swojej głebokiej wiary świadectwem swojego zachowania.

Po Eucharystii rycerze i dostojni goście wraz z Jego Eminencją Kardynałem zasiedli do wspólnej uczty. Ks. Kardynał złożył na ręce Delegata Stanowego życzenia dalszego owocnego rozwoju Rycerzy Kolumba, szczególnie w diecezji Warszawskiej.Delegatem Stanowym na Rok Bratni 2012/13 został wybrany Krzysztof Orzechowski, który funkcję tę będzie pełnił drugą kadencję. 

Zacni Bracia,

Raz jeszcze pragniemy gorąco podziękować za aktywne i pełne zaangażowania uczestnictwo w II Konwencji Stanowej w Turnie.

Napawa dużym optymizmem fakt, że gościliśmy Ks. Kardynała Kazimierza Nycza, Ks. Biskupa Henryka Tomasika, 28 Kapelanów Rad, Delegatów z 36 Rad oraz wszystkich Funkcjonariuszy Stanowych. Ponadto byli także Bracia obserwatorzy.
Skromna reprezentacja małżonek to zadanie dla każdego z nas, by następne święto całej jurysdykcji, jakim jest Konwencja Stanowa, odbyło się przy jeszcze większym udziale naszych żon.
W spotkaniu uczestniczyło w sumie 140 osób.
Dziękujemy wszystkim Braciom działającym w Komitetach konwencji za ich pracę
i zaangażowanie; podziękowania składamy na ręce Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego Brata Marka Podlewskiego Wielkiego Rycerza Rady 14004 w Radomiu.
Jesteśmy przekonani, że obrane kierunki rozwoju Zakonu w Polsce i zadania jakie stoją przed Funkcjonariuszami Stanowymi, dzięki zaangażowaniu każdego Rycerza, zostaną w pełni zrealizowane.

Gorąco prosimy o Wasze wsparcie modlitewne, by służba, którą pełnimy, przyniosła chwałę Panu Bogu i dobremu imieniu naszego Zakonu.

Vivat Jezus !

W imieniu Funkcjonariuszy Stanowych

Andrzej Anasiak
Sekretarz Stanowy

Funkcjonariusze Stanowi wybrani na Rok Bratni 2012/2013

Krzysztof Orzechowski - Delegat Stanowy
Andrzej Anasiak - Sekretarz Stanowy
Witold Zmysłowski - Skarbnik Stanowy
Wacław Huryn - Radca Stanowy
Ryszard Nosowicz - Kustosz Stanowy