VII Konwencja Stanowa w Polsce


19-20 maja 2017 roku w Rzeszowie


Przemówienie Rona Tracza podczas Konwencji
Przemówienie Rona Tracza na sesji podczas Konwencji
SPRAWOZDANIE


NOWA RADA STANOWA

Podczas VII Konwencji Stanowej dokonano wyboru nowej Rady Stanowej na rok bratni 2017/18.

Tomasz Wawrzkowicz
Delegat Stanowy

Krzysztof Zuba - Sekretarz Stanowy
Andrzej Stefaniuk - Skarbnik Stanowy
Dariusz Wolniak - Kustosz Stanowy
Bohdan Chołod - Radca Stanowy


Program Konwencji Stanowej

 

Piątek 19.05.2017

14.00 – 17.20 – Rejestracja Delegatów – Hotel Rzeszów . Rejestracja Kapelanów – Hotel Forum.

17.20 – Transport Delegatów, Małżonek, Kapelanów i Gości z hoteli do kościoła Św. Jadwigi Królowej.

18.00 – Msza Św. Koncelebrowana z udziałem Hierarchów Kościoła Katolickiego i Kapelanów Zakonu Rycerzy Kolumba z Polski, USA, Ukrainy i Litwy – Kościół Akademicki Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie.

19.30 – Uroczysta Kolacja dla uczestników Konwencji (Kapelani, Delegaci, Małżonki, Obserwatorzy) z udziałem Dostojnych Gości (Hierarchowie Kościoła Katolickiego, Goście z Rady Najwyższej ze Stanów Zjednoczonych, z Ukrainy i Litwy, Parlamentarzyści...) połączona z podsumowaniem Roku Bratniego w Jurysdykcji Polskiej Rycerzy Kolumba oraz wręczenie nagród Rady Stanowej dla Rad Lokalnych za działalność w następujących kategoriach: Rodzina Roku, na rzecz Młodzieży, Społeczności Lokalnej, Obrony Życia, Parafii, Rady i na rzecz Kościoła – sala bankietowa Hotel Rzeszów.

22.00 – Robocze Spotkanie Delegatów – Hotel Rzeszów. Spotkanie Kapelanów – Hotel Rzeszów. Spotkanie Pań i przybyłych Gości w osobnej sali - Hotel Rzeszów.

Sobota 20.05.2017

od 7.00 - Śniadanie w swoich hotelach.

7.30 – 9.00– Rejestracja Delegatów – Hotel Rzeszów.

09.00 – 15.30 - Program dla Pań.

09.00 – Sesja Robocza VII. Konwencji Stanowej – Hotel Rzeszów.

13.00 – Posiłek Hotel Rzeszów (Delegaci, Kapelani, Obserwatorzy, Goście). Panie posiłek mają podczas wycieczki.

14.00 – Sesja Robocza VII. Konwencji Stanowej.

16.20 – Transport Delegatów, Małżonek, Kapelanów i Gości z hoteli do Katedry Rzeszowskiej.

17.00 – Msza Św. Koncelebrowana na zakończenie VII. Konwencji Stanowej Rycerzy Kolumba w Polsce (z udziałem Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski JE Ks. Abp Stanisława Gądeckiego) połączona z Uroczystościami z okazji 17. Rocznicy święceń biskupich Pasterza Diecezji Rzeszowskiej JE Ks. Bpa Jana Wątroby – Katedra Rzeszowska 18.30 – Uroczysta kolacja z udziałem Hierarchów Kościoła Katolickiego, Kapelanów , Delegatów, Małżonek oraz Gości Konwencji.

---------------

INFO

Delegaci, którzy przyjeżdżają własnymi samochodami (a nie korzystają z noclegu), proszeni są pozostawienie samochodów na parkingu pod Urzędem Marszałkowskim obok Hotelu Rzeszów i następnie przejście do Hotelu Rzeszów celem rejestracji. Tam będzie podstawiony autobus, który przewiezie do Kościoła Św. Jadwigi Królowej (piątek) i do Katedry Rzeszowskiej (sobota), a po Mszy św. do Hotelu Rzeszów.

Ważne Adresy
Kościół Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie, ul. Rejtana 21
Katedra Rzeszowska, Al. Gen. Władysława Sikorskiego 21 
Hotel Rzeszów, Al. J. Piłsudskiego 44 
Hotel Forum, ul. Lisa-Kuli 19

Kontakt do Braci, którzy będą pomocni w trakcie Konwencji Stanowej
Brat Zdzisław Banat - 667 676 501
Brat Marian Wójtowicz (DD 7) - 663 520 331
Brat Ryszard Kruk (Przewodnik w Programie dla Pań) - 606 905 143


Powołanie Przewodniczącego Komitetu Nominacyjnego

Informuję, że Delegat Stanowy powołał Brata Marka Pająka na Funkcję Przewodniczącego Komitetu Nominacyjnego podczas VII Konwencji Stanowej Rycerzy Kolumba jurysdykcji polskiej, która odbędzie się w Rzeszowie w dniach 19-20 maja 2017 r.

Na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., do dnia 19 kwietnia 2017 brat Marek przyjmuje zgłoszenia kandydatur na Funkcjonariuszy Stanowych.

Formularz Nominacyjny

Vivat Jesus!

Tomasz Wawrzkowicz
Sekretarz Stanowy
Rycerze Kolumba w Polsce


Komunikat dot. organizacji Zebrania Rady Stanowej

Czcigodni Księża Kapelani,
Zacni Bracia Rycerze,

zbliża się nasze Wielkie Rycerskie Święto: VII Konwencja Zakonu Rycerzy Kolumba w Jurysdykcji Polskiej.

Odbędzie się ona w Rzeszowie w dniach 19-20 maja 2017 roku.

Oczywiście, jak co roku (po wcześniejszym zgłoszeniu i uzgodnieniu, za dodatkową opłatą) będzie możliwość pozostania do niedzieli 21.05.2017 roku.

Rycerze Kolumba to Organizacja, w której szczególną uwagę zwracamy na Rodzinę. Zachęcamy, aby Delegaci na Konwencję przybyli do Rzeszowa wraz z małżonkami!!!
Jak co roku, dla naszych małżonek będzie przygotowany specjalny Program Pobytu.

W uzgodnieniu z Delegatem Stanowym Zacnym Bratem Andrzejem Anasiakiem, w załączeniu przesyłam "Harmonogram Działań Zawiązanych z Organizacją Zabrania Rady Stanowej w Jurysdykcji Polskiej".

Bardzo proszę o pilne dokonanie wyborów Delegatów w Radach Lokalnych, zastanowienie się nad ilością osób, które przybędą z Waszych Rad na Konwencję (oprócz Delegatów Zapraszamy również Kapelanów i Obserwatorów wraz Małżonkami).

Szczególnie Serdeczne Zaproszenie kierujemy do naszych Czcigodnych Księży Kapelanów.

Braci Delegatów Rejonowych proszę o rozpowszechnienie tej informacji wśród Księży Kapelanów i Braci Rycerzy w swoich Rejonach i Radach Lokalnych.

Harmonogram Działań
związanych z organizacją Zebrania Rady Stanowej

Ustalono harmonogram działań zgodny z Regulaminem Polskiej Rady Stanowej, które zostaną przeprowadzone przed rozpoczęciem VII Konwencji Stanowej w Rzeszowie:

1. Do 31 stycznia 2017 r. Sekretarz Stanowy przekaże Radom Lokalnym formularze (Pakiet Akredytacyjny) oraz Regulamin Rady Stanowej

2. Rady Lokalne ustanowione przez Radę Najwyższą przed 1 marca 2017 r. będą mogły wysłać Delegatów na VII Konwencję z prawem do głosowania.
Koszt uczestnictwa Delegata na VII Konwencję wynosi 240 PLN
Koszt uczestnictwa małżonki wynosi 220 PLN

3. Rady Lokalne ustanowione przez Radę Najwyższą po 1 marca 2017 r. będą mogły wysłać Delegatów na VII Konwencję bez prawa do głosowania – jako Obserwatorów:
Koszt uczestnictwa Obserwatora na VII Konwencję wynosi 240 PLN
Koszt uczestnictwa małżonki wynosi 220 PLN

4. Rady Lokalne mogą zgłaszać udział Księży Kapelanów w Konwencji Stanowej.
Koszt uczestnictwa Ks. Kapelana w VII Konwencji Stanowej wynosi 240 PLN.
Koszt uczestnictwa Kapelana w Konwencji Stanowej pokrywa Rada Lokalna.

5. Wpłat za uczestnictwo Delegatów, Obserwatorów, Małżonek i Kapelanów w VII Konwencji Stanowej należy dokonać do końca marca 2017 r.
Ze względów logistycznych zachęcamy o dokonywanie wpłat do końca lutego 2017 r.
Tytuł wpłaty i Numer Konta zostanie przesłany automatycznie (na adres e-mailowy osoby wysyłającej Formularz Rejestracyjny), po wypełnieniu i przesłaniu Formularza Rejestracyjnego znajdującego się w Zakładce VII Konwencji Stanowej, na Stronie Rycerzy Kolumba w Polsce.

6. Rady Lokalne najpóźniej do 28 lutego 2017 r. powinny dokonać wyboru Delegatów i Delegatów Zastępczych na VII Konwencję Stanową.

7. Do 15 marca 2017 r. Rada Lokalna zgłosi Przewodniczącemu Komitetu ds. Akredytacji, Sekretarzowi Stanowemu oraz Kustoszowi Stanowemu, Delegatów z Akredytacją na VII Konwencję.
Szczegóły zgłaszania zostaną przekazane razem z Pakietem Akredytacyjnym.

8. Do 19 kwietnia 2017 r. na adres e-mail Przewodniczącego Komitetu ds. Nominacji należy przesyłać formularz nominacyjny kandydata na Funkcjonariusza Stanowego.
Rada Lokalna może wysłać list popierający kandydata.

9. Do 15 kwietnia 2017 r. Funkcjonariusze Stanowi oraz Delegaci Rejonowi prześlą do Delegata Stanowego i Sekretarza Stanowego sprawozdania ze swojej działalności.

10. Do 1 marca 2017 r. Rady Lokalne i do 15 marca 2017 r. Funkcjonariusze Stanowi powinni zgłaszać Delegatowi Stanowemu Rezolucje, które mają być przyjęte na VII Konwencji Stanowej. Procedura „Rezolucje” opisująca sposób tworzenia rezolucji i sposób ich procedowania, zostanie przekazana razem z Pakietem Akredytacyjnym.
Funkcjonariusze Stanowi do dnia 10.05.2017 r. odbędą spotkanie w sprawie rezolucji.

11. Rady Lokalne, które nie zapłaciły składek na rzecz Rady Stanowej i Rady Najwyższej nie mają prawa do reprezentacji na zebraniu Rady Stanowej (Art. 57 „Statutu konstytucji i praw’; art. II ust.6 Regulaminu Polskiej Rady Stanowej).

12. Na stronie internetowej Rady Stanowej zamieszczona została zakładka VII Konwencji Stanowej Rycerzy Kolumba w Polsce. Publikowane tam będą wszystkie komunikaty i ważne informacje dotyczące Konwencji Stanowej.
Delegatów Rejonowych, Wielkich Rycerzy, Sekretarzy ds. Finansów prosimy o przestrzeganie terminowego przesyłania informacji.

Tomasz Wawrzkowicz
Sekretarz Stanowy
Zakon Rycerzy Kolumba
w Polsce


Komunikat nr 1
w sprawie zwołania VII Konwencji Stanowej
Zakonu Rycerzy Kolumba w Polsce

Zacni Bracia Rycerze,

Zwołuję VII Konwencję Stanową Zakonu Rycerzy Kolumba w Polsce w dniach 19 - 20 maja 2017 roku w Rzeszowie.

W VII Konwencji Stanowej uczestniczą - z pełnią praw - Delegaci z Rad Lokalnych zarejestrowanych do dnia 1 marca 2017 roku.
Każda rada jest reprezentowana przez dwóch Delegatów. Delegatami na Konwencję są: aktualny Wielki Rycerz Rady oraz były Wielki Rycerz.
W Radach, w których jest wielu byłych Wielkich Rycerzy, należy spośród nich dokonać wyboru drugiego Delegata.
W Radach, w których nie ma byłych Wielkich Rycerzy, wyboru drugiego Delegata należy dokonać spośród Braci Rycerzy Rady.
Należy wybrać dwóch Delegatów Zastępczych.

Andrzej Anasiak
Delegat Stanowy w Polsce
Zakonu Rycerzy Kolumba