Radomskie uroczystości niepodległościowe

Rycerze Kolumba z radomskich Rad wzięli udział w obchodach 101. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę.

Bracia rycerze podkreślili swoją obecność podczas uroczystej Mszy Świętej odprawionej w radomskiej katedrze, wystawiając poczet sztandarowy, a także występując w szarfach rycerskich. Eucharystię sprawował bp Henryk Tomasik. "Panu Bogu dziękujemy za odwagę bohaterów naszej niepodległości i prosimy o wieczną nagrodę dla nich za poniesione cierpienia" - powiedział w homilii.

Po Mszy bracia wraz z pocztami innych ugrupowań, żołnierzami, kombatantami, przedstawicielami władz oraz rzeszą wiernych, przemaszerowali do Rynku pod Pomnik Czynu Legionów, gdzie miały miejsce dalsze uroczystości.

br. Andrzej Kacak