Najwyższy Rycerz

Najwyższy Rycerz Rycerzy Kolumba - Patrick Kelly jest zarówno dyrektorem wykonawczym, jak i prezesem rady nadzorczej największej na świecie organizacji świadczeń bratnich, do której należy ponad 2 miliony członków.

Patrick E. Kelly jest czternastym Najwyższym Rycerzem Zakonu Rycerzy Kolumba. Od 1 marca 2021 roku pełni rolę Dyrektora Generalnego i Prezesa Zarządu posiadającej ponad 2 miliony członków największej katolickiej organizacji bratniej na świecie.

Jego wybór na funkcję Najwyższego Rycerza poprzedziła wybitna kariera w szeregach Rycerzy Kolumba oraz w służbie wojskowej i publicznej. Posiada ponad 25-letnie doświadczenie w służbie Kościołowi i ojczyźnie, co pozwoli mu lepiej działać na rzecz wypełnienia rycerskiej misji – Miłosierdzia, Jedności, Braterstwa i Patriotyzmu.

Patrick Kelly pełnił rolę Zastępcy Najwyższego Rycerza od 2017 roku. Wcześniej przez 11 lat piastował stanowisko Wiceprezesa ds. Polityki Publicznej, kierując współpracą Rycerzy z Białym Domem, Kongresem i agencjami federalnymi. Pełnił również funkcję Delegata Stanowego Dystryktu Kolumbii. Jako wieloletni dyrektor i bratni przywódca Rycerzy Kolumba konsekwentnie działał na rzecz polepszenia wyników w zakresie działalności charytatywnej, obrony potrzebujących, ubezpieczeń, inwestycji i rozwoju członkostwa.

Patrick Kelly był pierwszym dyrektorem wykonawczym Narodowego Sanktuarium św. Jana Pawła II w Waszyngtonie, D.C., i nadzorował odnowę tego obiektu po zakupieniu go przez Rycerzy w 2011 roku. W czasie jego kadencji sanktuarium stało się popularnym miejscem pielgrzymek, a także źródłem wiedzy i inspiracji dla katolików ze Stanów Zjednoczonych i całego świata.

Przed objęciem funkcji kierowniczych w strukturach Rycerzy Kolumba, Patrick Kelly przez wiele lat piastował funkcje w służbie publicznej. Szczególną odpowiedzialnością była funkcja Starszego Doradcy Ambasadora Specjalnego ds. Międzynarodowej Wolności Religijnej w Departamencie Stanu w latach 2005-2006. Do jego obowiązków należało działanie jako główny przedstawiciel Departamentu w kontaktach ze Stolicą Apostolską oraz pomoc w formułowaniu polityki zagranicznej USA w zakresie wolności religijnej na całym świecie. Przewodził delegacjom USA na Światowym Szczycie Dialogu Islamsko-Chrześcijańskiego (2005), konferencji ONZ na temat współpracy międzywyznaniowej (2005) i dorocznym konferencjom Sant’Egidio. Piastował również stanowiska doradcze w Komisji ds. Wywiadu przy Izbie Reprezentantów oraz w Departamencie Sprawiedliwości, gdzie pełnił rolę specjalisty ds. bezpieczeństwa narodowego i zwalczania terroryzmu.

Patrick Kelly służył w Marynarce Wojennej Stanów Zjednoczonych – na lądzie i morzu, jako żołnierz w służbie czynnej oraz jako rezerwista – przez 24 lata. W Wojskowym Biurze Śledczym pełnił rolę specjalisty ds. prawa międzynarodowego i operacyjnego oraz pełnił funkcję dowódcy wydziału ds. prawa międzynarodowego w United States Naval War College. Służył w sztabie Zastępcy Szefa ds. Operacji Morskich oraz na pokładzie USS Guam jako Sędzia Sztabowy w Drugim Szwadronie Wodno-Lądowym. Wśród jego osobistych odznaczeń znajdują się trzy Medale za Osiągnięcia, pięć Medali Pochwalnych, a także Medal za Chwalebną Służbę. Ustąpił z funkcji pełnionej w Rezerwie Korpusu Wojskowego Biura Śledczego w 2016 roku.

Patrick Kelly był przez ponad dekadę konsultantem trzech Komisji działających przy Konferencji Episkopatu USA (USCCB): Komisji ds. Działań Pro-Life, Komisji ds. Wolności Religijnej oraz Podkomisji ds. Promocji i Obrony Małżeństwa.

Od 2012 roku jest Przewodniczącym Rady Dyrektorów Marszu dla Życia. Pod jego kierownictwem Marsz dla Życia stał się jedną z najbardziej skutecznych organizacji pro-life na świecie. Od 2013 roku jest również członkiem Zarządu Narodowego Katolickiego Centrum Bioetyki (NCBC). Pomagał Centrum w realizacji jego misji polegającej na promowaniu szacunku do godności każdej istoty ludzkiej dzięki rozumieniu, jakie zastosowanie w dziedzinie ochronie zdrowia i naukach o życiu ma nauczanie moralne Kościoła.

Posiada tytuł magistra teologii zdobyty w Papieskim Instytucie Jana Pawła II dla Studiów nad Małżeństwem i Rodziną na Katolickim Uniwersytecie Ameryki. Ukończył również studia prawnicze oraz ekonomiczne na Uniwersytecie Marquette, gdzie w 1983 roku został Rycerzem Kolumba.

Wraz z żoną Vanessą mają trzy córki. Mieszkają w Connecticut.

 


 

Poczet Najwyższych Rycerzy

 

 

Carl A. Anderson sprawował funkcję Najwyższego Rycerza od 2000 do 2021 roku. Za jego kadencji Rycerze Kolumba odnotowali znaczący wzrost w obszarze członkostwa, nastąpił rozwój działalności ubezpieczeniowej i charytatywnej oraz rozpoczęto wiele nowych inicjatyw.

Carl Anderson ma za sobą wybitną karierę jako urzędnik państwowy i nauczyciel. W latach 1983-1987 pracował w gabinecie Prezydenta Stanów Zjednoczonych, między innymi jako asystent Prezydenta i Dyrektor ds. Kontaktów Publicznych Białego Domu. Po zakończeniu pracy w Białym Domu przez prawie dziesięć lat był członkiem Komisji Praw Obywatelskich Stanów Zjednoczonych.

W latach 1983-1998 Carl Anderson wykładał jako profesor wizytujący prawa rodzinnego w Papieskim Instytucie Jana Pawła II dla Studiów nad Małżeństwem i Rodziną na Papieskim Uniwersytecie Laterańskim w Rzymie. W 1988 roku został założycielem, wiceprezesem i pierwszym dziekanem waszyngtońskiej filii wyższej szkoły teologicznej obecnie działającej w ramach Katolickiego Uniwersytetu Ameryki.

Jest autorem uznanej za bestseller New York Timesa książki „Cywilizacja miłości. Co każdy katolik może zrobić, aby zmienić świat” oraz współautorem książki (napisanej wraz z ks. Eduardo Chávezem) „Matka Boża z Guadalupe: Matka Cywilizacji Miłości”, również bestsellera wyróżnionego przez New York Times. Oprócz tego Carl Anderson jest współredaktorem (wraz z Livio Meliną) książki „Droga Miłości: Refleksje na temat encykliki papieża Benedykta XVI Deus Caritas Est”; współautorem (wraz z José Granadosem) książki pt. „Wezwani do miłości: Wprowadzenie do teologii ciała Jana Pawła II” oraz autorem dzieła zatytułowanego „Ponad podzieloną Izbą. Moralny konsensus ignorowany przez Waszyngton, Wall Street i Media”.

Carl Anderson był jedynym świeckim katolikiem z Ameryki Północnej, który służył jako audytor podczas Światowych Synodów Biskupów w 2001, 2005 i 2008 roku. Ponadto uczestniczył jako audytor na Synodzie Biskupów w 2012 roku.

Papież Jan Paweł II mianował go członkiem Papieskiej Akademii Życia (1998) i Papieskiej Rady ds. Świeckich (2002) oraz konsultorem Papieskiej Rady ds. Sprawiedliwości i Pokoju (2003). Papież Benedykt XVI mianował go konsultorem Papieskiej Rady ds. Środków Masowego Przekazu (2007) oraz członkiem Papieskiej Rady ds. Rodziny (2008). Ponadto od 2002 roku pełnił funkcję konsultanta Komisji ds. Ochrony Życia działającej przy Konferencji Episkopatu USA (USCCB).

Carl Anderson został odznaczony Krzyżem Wielkim Orderu Świętego Sylwestra. Jest Kawalerem Orderu Świętego Grzegorza Wielkiego, a także Kawalerem Wielkiego Krzyża Zakonu Bożego Grobu w Jerozolimie.

Jest członkiem Międzynarodowej Rady Naukowej Studium Generale Marcianum w Wenecji. W 1994 roku był członkiem delegacji watykańskiej na XV Spotkanie Międzynarodowego Komitetu Porozumienia Żydowskiego, które odbyło się w Jerozolimie.

Obecnie Carl Anderson jest członkiem Rady Powierniczej Katolickiego Uniwersytetu Ameryki i Narodowego Sanktuarium Bazyliki Niepokalanego Poczęcia w Waszyngtonie. Otrzymał doktoraty honoris causa Katolickiego Uniwersytetu Ameryki, Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie (obecnie Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie) i Seminarium św. Wincenta w Latrobe w Pensylwanii. Jest także laureatem wielu wyróżnień m.in. Nagrody Imago Dei Archidiecezji Denver (2005), Medalu Canterbury Fundacji Becketa na rzecz Wolności Religijnej (2007), Nagrody Orędownika Pokoju Fundacji Droga do Pokoju (2007), Nagrody Rektora Papieskiego College’u Ameryki Północnej w Rzymie (2008), Nagrody Stowarzyszenia im. Johna Carrolla (2009), Nagrody Lupa Capitolina miasta Rzym (2009), Nagrody im. kard. Johna O’Connora (2009) i medalu Evangelium Vitae (2015).

Funkcję Najwyższego Rycerza sprawował od października 2000 do końca lutego 2021 roku. Przed podjęciem tej funkcji był Asystentem Najwyższego Sekretarza, a następnie Najwyższym Sekretarzem Zakonu. Wcześniej w latach 1987-1997 pełnił funkcję Wiceprezesa ds. Polityki Publicznej. Był Wielkim Rycerzem, Delegatem Rejonowym, Radcą Stanowym, Sekretarzem Stanowym i Delegatem Stanowym Dystryktu Kolumbii.

Od momentu przejęcia przez Carla Andersona obowiązków Najwyższego Rycerza w 2000 roku Rycerze Kolumba ustanowili nowe rekordy swojej działalności charytatywnej, w samym 2018 roku przeznaczając 185,6 milionów dolarów bezpośrednio na cele charytatywne, a także poświęcając ponad 76 milionów godzin pracy na cele społeczne.

Ponadto, Najwyższy Rycerz Carl Anderson poprowadził Zakon w kierunku stałego, silnego wzrostu zasobów finansowych Rycerzy Kolumba. W 2018 roku wartość wystawianych polis ubezpieczeniowych Zakonu przekroczyła 109 miliardów dolarów.

Pomimo dwóch poważnych załamań rynkowych, które miały miejsce za czasów jego kadencji, Rycerze utrzymali silną pozycję finansową. Obecnie Rycerze Kolumba są jedną z największych i najlepiej ocenianych firm ubezpieczeniowych w Ameryce Północnej.

Najwyższy Rycerz przewodził Rycerzom Kolumba przy realizacji wielu różnych przedsięwzięć charytatywnych. Wśród nich należy wymienić:

• Założenie Funduszu Bohaterów w celu zapewnienia natychmiastowej pomocy dla rodzin członków oddziałów pierwszej pomocy, którzy stracili życie w czasie ataku terrorystycznego 11 września 2001 roku;

• Założenie Funduszu Pacem in Terris z kapitałem wynoszącym 2 miliony dolarów, z którego środki są wykorzystywane do promowania inicjatyw pokojowych w Ziemi Świętej oraz pomocy Patriarchatowi Łacińskiemu we wspieraniu tamtejszej społeczności chrześcijan;

• Finansowe wsparcie Papieskiego Koncertu Pojednania w 2004 roku;

• Stworzenie programu Healing Haiti's Children we współpracy z Projektem Medishare, dzięki któremu zapewniono protezy kończyn około tysiącowi ofiar trzęsienia ziemi, które zdewastowało Haiti w 2010 roku;

• Założenie charytatywnego Funduszu Pomocy Chrześcijańskim Uchodźcom, który zgromadził ponad 25 milionów dolarów na rzecz prześladowanych chrześcijan na Bliskim Wschodzie. Środki te są przeznaczane na żywność, zakwaterowanie i inne podstawowe potrzeby dla tych mieszkańców regionu, którzy musieli uciekać ze swoich domów.

Carl Anderson ukończył filozofię na Uniwersytecie w Seattle oraz szkołę prawa na Uniwersytecie w Denver. Jest członkiem Izby Adwokackiej w Dystrykcie Kolumbii i posiada upoważnienie do prowadzenia praktyki prawniczej przed Sądem Najwyższym USA.

Wraz z żoną Dorian są rodzicami pięciorga dzieci.