Jako Rycerze Kolumba jesteśmy powołani do obrony godności każdej istoty ludzkiej w każdym stadium rozwoju i do wspólnego budowania kultury życia i cywilizacji miłości.

W toczącej się walce o prawa dla nienarodzonych dzieci i osób starszych, członkowie Rycerzy Kolumba, ich rodziny i wszyscy obrońcy życia dążąc do zmiany prawa, muszą jednocześnie dążyć do zmiany ludzkich serc. W swojej działalności niosąc pomoc kobietom w ciąży i otaczając troską osoby niepełnosprawne i starsze, muszą jednocześnie świadczyć o niesprawiedliwości aborcji, badań nad embrionalnymi komórkami macierzystymi, eutanazji i samobójstwa w asyście lekarza.

Każde życie jest święte od momentu poczęcia do naturalnej śmierci!

Lista inicjatyw - propozycje dla Rad lokalnychMateriały Pro Life


 Obdarowani życiem - broszurka
 Obdarowani życiem plakat
 Obrazek z modlitwą w intencji nienarodzonych dzieci
 Różaniec w intencji zakończenia aborcji obrazek z modlitwą
 Celebrujmy Ewangelię Życia obrazek z modlitwą