Delegat Stanowy


br. Krzysztof Zuba - Delegat Stanowy w Polsce