Lista inicjatyw - propozycje dla Rad lokalnych

Akcja „Butelka Niemowlęca” 

Akcja Rycerzy Kolumba „Butelka Niemowlęca” ma na celu zebranie funduszy na inicjatywy obrony życia na szczeblu lokalnym. W tym programie, butelki niemowlęce są przekazywane rodzinom, lub pojedynczym osobom, by zbierali w nich drobne monety, czeki, lub banknoty, a następnie po wyznaczonym czasie (np. parę dni lub tygodni) zwracali wypełnione butelki.

Kilka sugestii jak przeprowadzić akcję „Butelka Niemowlęca”:

Postarajcie się o pozwolenie na przeprowadzenie akcji w parafii. Osobiście udajcie się do proboszcza (nie należy tego załatwiać telefonicznie, czy przez e-mail) by uzyskać pozwolenie. Potrzebne są przynajmniej dwa weekendy, jeden na rozdanie butelek, drugi na ich zebranie.

Ustalcie, kto z Rycerzy będzie przewodniczył akcji.

Obliczcie, ile butelek będzie potrzebnych by dostali je wszyscy, którzy przychodzą na Mszę Świętą. Dowiedzcie się od księdza proboszcza, ile osób w parafii przekazuje datki na tacę.

Zorganizujcie wśród członków zbiórkę używanych, czystych butelek.

Jeżeli nie zebraliście wystarczającej liczby butelek, zwróćcie się do managera sklepu z tanimi artykułami, zgłoście wcześniej ile butelek jeszcze potrzeba, gdyż może nie być wystarczającej liczby na składzie. Umówcie się na odbiór kilka tygodni przed rozpoczęciem akcji.

Kiedy otrzymacie butelki, usuńcie smoczki (by butelki były używane jedynie na zbiórkę pieniędzy), przyklejcie etykietki (można dostać samoprzylepne w większości sklepów z materiałami papierniczymi). Na etykietkach powinny być umieszczone: nazwa rady, opis akcji jak np. „Akcja Rycerzy Kolumba „Butelki Niemowlęce” na rzecz obrony życia”, data zwrotu butelki i emblemat Zakonu.

W czasie zebrania organizacyjnego, wyznaczcie Rycerzy, którzy będą w wyznaczonym dniu rozdawać butelki przy każdym wyjściu z kościoła. Umieśćcie ogłoszenie o akcji w biuletynie parafialnym. Za zezwoleniem proboszcza umieśćcie plakaty informujące o akcji. Pierwsze ogłoszenie w biuletynie powinno ukazać się na tydzień przed rozpoczęciem akcji.

W dniu rozpoczęcia poproście księdza, by ogłosił z ambony informację o inicjatywie, lub pozwolił, by uczynił to funkcjonariusz rady.

W wyznaczonym dniu zorganizujcie przed i po Mszy św. zbiórkę butelek z pieniędzmi. Ustalcie z księdzem, by ci, którzy zapomnieli butelki, mogli ją zostawić w sekretariacie parafii.

Za zezwoleniem organizacji na rzecz której zbieracie fundusze, poślijcie fotografię i notatkę prasową na temat akcji do lokalnych mediów. Starajcie się unikać pozowanych zdjęć, zamiast tego poślijcie fotografię ze zbiórki, lub fotografię pokazującą czemu będą służyć zebrane fundusze.

Przechowajcie butelki na następną akcję.

Dziękujemy Radzie Stanowej Północnej Karoliny za pomysł programu.

Lista inicjatyw