Działalność programowa Rycerzy Kolumba w Polsce

Rada Najwyższa Rycerzy Kolumba zaproponowała radom lokalnym projekt „Wiara przez uczynki.” Dla ułatwienia realizacji zadań programowych przedstawiła również matrycę programów rekomendowanych w obszarach: – Wiara, Rodzina, Społeczność i Życie. Rady lokalne w zależności od potrzeb i możliwości wybierają i realizują programy w swoich parafiach. Nawet programy realizowane w całej jurysdykcji np. peregrynacja obrazów lub relikwii każda rada organizuje wg. własnego scenariusza. Część programów realizowane jest przez kilka rad lokalnych np. pielgrzymki, drogi krzyżowe czy dni.
W ramach obszaru „Wiara” pogłębiamy naszą duchowość przez uczestnictwo w rekolekcjach i dniach skupienia. Aktywnie uczestniczymy w życiu parafii organizując Niedziele Rycerskie, pielgrzymki (w tym Nocne Pielgrzymki Mężczyzn), drogi krzyżowe (w tym Ekstremalne Drogi Krzyżowe). Uczestniczymy w procesjach Bożego Ciała, Nabożeństwach Fatimskich i innych uroczystościach parafialnych (np. odpustach) zapewniając pomoc logistyczną oraz posługę liturgiczną. Organizujemy lub współorganizujemy oraz uczestniczymy w takich wydarzenia jak: „Orszak Trzech Króli”, „Noc Świętych” czy „Męski Różaniec”. Organizujemy październikowe nabożeństwa różańcowe czy „Różaniec V Niedzieli Miesiąca”. W ramach peregrynacji obrazów np. „Świętej Rodziny”, „Matki Bożej Wspomożycielki Prześladowanych Chrześcijan” czy relikwii Brata Alberta organizujemy w swoich parafiach, a nawet w sąsiednich parafiach, okolicznościowe nabożeństwa połączone ze zbiórką środków rzeczowych i finansowych dla chorych i potrzebujących. Dużą uwagę zwracamy na estetykę wokół kościoła jak i jego wnętrze. Organizujemy drobne remonty np. figurek przykościelnych lub w kapliczkach, a większe remonty wspieramy finansowo i własna pracą. Na parafialnych cmentarzach otaczamy opieką groby kapłanów. Pamiętamy o rocznicach święceń kapłańskich Kapelana i innych księży w parafii.
W ramach obszaru „Rodzina” promujemy wartości rodzinne i patriotyczne. Organizujemy różnego rodzaju zawody, bale, konkursy, rajdy, festiwale, spływy kajakowe i pikniki rodzinne dla dzieci, młodzieży i dorosłych, Pragniemy zachęcać całe rodziny, nie tylko rycerskie, do wspólnej zabawy i wspólnej modlitwy. Niesiemy pomoc materialną i finansową rodzinom zmarłych braci. Promujemy wśród parafian „Akt zawierzenia Rodziny Świętej Rodzinie” oraz rycerski pomysł na święto 11-go lipca „Dzień Męża i Żony”. Wspólnie świętujemy ważne dla współbraci wydarzenia rodzinne (sakrament małżeństwa, rocznice ślubu, chrzest, pogrzeb). Wiele rad lokalnych wybiera „Rodzinę Miesiąca” oraz „Rodzinę Roku”
W obszarze „Społeczność” podejmujemy działania zmierzające do tworzenia wspólnoty parafialnej zapraszając parafian do udziału w ważnych dla parafii wydarzeniach religijnych lub patriotycznych. Uczestniczymy w Dniach Kultury Chrześcijańskiej. Promujemy nauczanie świętego Jana Pawła II oraz kardynała Stefana Wyszyńskiego organizując konferencje, spotkania, wystawy. Organizujemy turnieje i zawody sportowe dla lokalnej społeczności. (bieg trzeźwości, marsz integracyjny, turniej piłkarski itp.) Wspieramy osoby chore i niepełnosprawne organizując, kwesty, koncerty charytatywne, zbiórki żywności współpracując z Parafialnymi Zespołami Caritas. Organizujemy akcje zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, pomagamy materialnie i finansowo hospicjom, Domom Samotnej Matki, DPS-om i placówkom prowadzonym przez zakony działającym na terenie parafii.
W ramach obszaru „Życie” bierzemy udział w przygotowaniu oraz aktywnie uczestniczymy w parafialnych lub miejskich „Marszach dla Życia i Rodziny.” Organizujemy i włączamy się w Duchową Adopcję Dziecka Poczętego Zagrożonego Zagładą. Promujemy w kolejnych parafiach pozytywną wystawę pro-life „Jaś w drodze”. Organizujemy w parafiach projekcje filmów religijnych i pro-life. Organizujemy pochówki dzieci utraconych zarówno po poronieniach jak i po aborcji. Włączamy się w akcje budowy grobów dzieci utraconych. Wspieramy samotne matki organizując zbiórki np. mleka w proszku, pieluch i odzieży dziecięcej. Organizujemy akcje prozdrowotne jak „Biała Niedziela” czy objazdowe punkty poboru krwi.

Opracował Janusz Palczewski