XII Konwencja Stanowa Rycerzy Kolumba w Polsce

Pod hasłem „Przyszłość ludzkości idzie poprzez rodzinę!”, zaczerpniętym z Adhortacji apostolskiej „Familiaris consortio” świętego Jana Pawła II, odbyła się w Licheniu w dniach 20-21 maja 2021r.
XII Stanowa Konwencja Rycerzy Kolumba w Polsce.

Obchody tegorocznej Konwencji zainaugurowała uroczysta msza święta w licheńskiej bazylice. Liturgię sprawowało kilku biskupów i kilkudziesięciu kapelanów Rycerzy Kolumba, zaś głównym celebransem był abp Mieczysław Mokrzycki, Metropolita Lwowski.

„Kochani Rycerze Kolumba, dziękuję Wam za wszystko, co uczyniliście tym, którzy żyją pośród wojny; tym, którzy ratują swoje życie, a szczególnie swój najcenniejszy skarb, jakim są dzieci; tym, którzy są uchodźcami ze swojej ojczyzny Ukrainy” – powiedział arcybiskup Mokrzycki podczas homilii, dziękując polskim Rycerzom za działalność pomocową na rzecz ofiar wojny na Ukrainie.

Podczas mszy św. Rycerze uroczyście rozpoczęli Peregrynację Ikony św. Józefa. To ogólnoświatowa inicjatywa Zakonu nawiązująca do minionego Roku św. Józefa, której celem jest pogłębienie nabożeństwa do św. Józefa pośród Rycerzy i wszystkich wiernych w Polsce. W ramach peregrynacji wizerunki odwiedzą wszystkie parafie w naszym kraju, przy których działają Rycerze Kolumba. Obok ikon św. Józefa, przedstawiciele rycerskiej wspólnoty wnieśli w uroczystej procesji relikwie bł. ks. Michaela McGivneya, założyciela Zakonu, a także relikwie św. Jana Pawła II i św. Faustyny.

W Konwencji wzięło udział kilkuset delegatów przybyłych z rodzinami i reprezentujących rycerskie grupy działające przy parafiach, tzw. rady lokalne, z całego kraju. Nad porządkiem obrad czuwa Polska Rada Stanowa na czele z Delegatem Stanowym Krzysztofem Zubą, przywódcą Zakonu w Polsce.

„Spotykamy się w Licheniu, aby tutaj modlić się, dziękować za wydarzenia Roku Bratniego, jak również zaplanować to, co czeka nas w najbliższym czasie. Myślę, że wielu zadaje sobie pytania o to, kim są i co robią Rycerze Kolumba. Konwencja to właśnie okazja, aby poznać nasz Zakon i jego działania” – powiedział Krzysztof Zuba podczas konferencji prasowej poprzedzającej rozpoczęcie Konwencji.

„Konwencja Stanowa daje możliwość zaprezentowania najciekawszych i najważniejszych programów, które Rycerze realizują w swoich parafiach. Każdy program jest ważny, ale niektóre z nich mogą być wzorcami do działania dla innych” – podkreślił z kolei Jacek Pisz, Skarbnik Stanowy Rycerzy Kolumba w Polsce.

Po mszy świętej odbyło się uroczyste spotkanie z udziałem biskupów, kapłanów i zaproszonych gości, podczas którego przyznano wyróżnienia i nagrody za wyjątkową działalność rycerską w ciągu ostatniego roku. Nagrodę Rodziny Roku za 30-letnią działalność charytatywną i duchową na rzecz parafii i lokalnej społeczności otrzymali Maria i Marian Kędlarscy z Wrocławia.

Nagrodę główną za działalność na rzecz społeczności przyznano radzie lokalnej Rycerzy z Tomaszowa Lubelskiego za zorganizowanie Centrum Miłosierdzia na granicy polsko-ukraińskiej w Hrebennem. Gdy Rosja zaatakowała Ukrainę, tomaszowscy Rycerze zareagowali natychmiast, uruchamiając całodobowy przygraniczny punkt pomocy dla uchodźców, koordynowany i obsługiwany nieprzerwanie do dziś przez wolontariuszy z całej Polski. Obecnie namiot może pomieścić nawet 150 osób, które znajdą w nim schronienie, opiekę przedmedyczną, gorące posiłki, opiekę nad dziećmi, wsparcie duchowe, a nawet kaplicę.

Podczas sesji roboczej Rycerze wybrali w głosowaniu członków Rady Stanowej, czyli przywódców Zakonu w Polsce na kolejny rok. Na trzecią kadencję Delegatem Stanowym został Krzysztof Zuba z Jadachów (diecezja sandomierska). Wraz z nim Radę Stanową, czyli krajowy „zarząd” rycerskiej wspólnoty tworzyć będą Sekretarz Stanowy Marek Ziętek ze Słupska (diecezja koszalińsko-kołobrzeska), Skarbnik Stanowy Jacek Pisz z Gdańska (archidiecezja gdańska), Radca Stanowy Krzysztof Sietczyński z Wrocławia (archidiecezja wrocławska) oraz Kustosz Stanowy Dariusz Wolniak z Suchedniowa (diecezja kielecka).

Ponadto uchwalono szereg tzw. rezolucji, czyli formalnych postanowień i zobowiązań określających priorytety programowe, charytatywne i duchowe polskich Rycerzy na najbliższy rok działalności. Pośród nich na szczególną uwagę zasługują rezolucje o św. Józefie, Patronie Kościoła oraz o wsparciu dla Ukrainy. Rycerze podjęli się naśladowania i szczególnego kultu św. Józefa, a także zobligowali się do kontynuowania pomocy humanitarnej dla Ukraińców – zarówno tych, którzy uciekają do Polski, jak i tych, którzy zmagają się z wojną na terenie swojego kraju.