Peregrynacja Obrazu Świętej Rodziny

Peregrynacja obrazu Świętej Rodziny w Koszalinie

31 stycznia 2016 roku Rada 16259 działająca przy parafii pw. Św. Wojciecha w Koszalinie, przyjęła obraz Świętej Rodziny, który peregrynuje po Radach Rycerzy Kolumba w Polsce.

Oficjalne wprowadzenie obrazu odbyło się na Mszy św., którą celebrował kapelan Rady ks. Proboszcz Andrzej Hryckowian. Podczas Mszy odmówiono modlitwę zawierzenia się Świętej Rodzinie, oddając jej wszystkie prośby, trudne sprawy i choroby.

Dalej obraz udaję się do rad lęborskich w województwie pomorskim.