Peregrynacja Obrazu Świętej Rodziny

Peregrynacja obrazu Świętej Rodziny w Ludźmierzu

Święta Rodzino w tym cudownym obrazie - radość wypełnia nasze serca, że możemy Cię dzisiaj powitać w rodzinnym domu ludźmierskiej parafii.
W tym oto obrazie jesteś już wśród nas. Witamy Cię bardzo serdecznie.
Pełni czci i wiary pozdrawiamy Cię. W progi naszego parafialnego domu przybyłaś O Maryjo w towarzystwie św. Józefa, niosąc na swoich rękach, swego jedynego Syna Jezusa Chrystusa - naszego Pana i Boga w Trójcy św. Jedynego.
Przeto pełni radości i uwielbienia módlmy się.
Tymi słowami Wielki Rycerz powitał Świętą Rodzinę w jej cudownym wizerunku.

Był to czas przemyśleń, jak budować i naprawiać więzy w rodzinne, jak sprawić, by miłość dojrzewała, czas wypełniony nabożeństwami, błogosławieństwami, słowem i modlitwą różnych grup.
Peregrynacja cudownego obrazu Świętej Rodziny rozpoczęła się 31 stycznia 2016 procesyjnym wniesieniem wizerunku do bazyliki przed mszą św. O godz. 9.00. Uroczystej Eucharystii przewodniczył Pasterz Ludźmierskiej parafii i zarazem kustosz sanktuarium ks. Jerzy Filek. Ten szczególny obraz w naszej parafii skłania nas ku temu, aby rozważyć temat rodziny - mówił Kaznodzieja. Wśród liturgicznych czytań na niedzielnej Mszy nie mogło braknąć Hymnu o miłości św. Pawła. Do jego słów nawiązał też w swojej homilii ks. proboszcz, wskazując na ewangeliczną odpowiedź, jak w małżeńskim stadle wytrwać przez wiele lat; jak pielęgnować miłość i sprawić, by dojrzewała. Pierwszy warunek to świadomość obecności Bożej. Za tym szło przypomnienie, co znaczy miłość cierpliwa, skupiona na szczęściu drugiej osoby, przebaczająca. Opowiedział potem o pewnym małżeństwie, które świętowało 15 rocznicę przyjęcia sakramentu małżeństwa. Zapytałem ich o tym, jaką mają receptę na małżeństwo. Mąż odrzekł, że z każdym rokiem stara się kochać mocniej. Natomiast żona wyznała po latach, że kocha się dojrzalej - podkreślił ks. Proboszcz. Czas weryfikuje naszą wiarę i naszą miłość. Przez obecność obrazu Świętej Rodziny w naszej parafii nadarza się okazja, by przemyśleć jak budować więzy w rodzinie, a może trzeba zreformować co nieco - skomentował ludźmierski duszpasterz.
Nawiedzeniu Podhala przez obraz towarzyszyło przesłanie Jana Pawła II do rodzin „Niech się odrodzi w Bogu ludzkie ojcostwo i ludzka rodzina i ludzkie macierzyństwo, niech się odrodzi rodzina, szczególne miejsce Przymierza Boga z ludźmi. Imię jego: Kościół Domowy"
W duchu tego przesłania ułożony został bogaty program na cały tydzień, w którym każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Rycerze Kolumba codziennie wspólnie z grupami parafialnymi i pielgrzymami odmawiali Anioł Pański, Koronkę do Bożego Milosierdzia, Różaniec w intencjach rodzin. Przed każdą mszą św. Wieczorną Wielki Rycerz podejmował refleksję na temat istoty rodziny i jej powołania w Bożym zamyśle. Zaproszono do głoszenia nauk doświadczonych duszpasterzy. W poniedziałek Rycerz kolumba ks. Profesor Kazimierz Kubat SDS wygłosił podczas mszy św. Słowo Boże do osób zyjących w związkach niesakramentalnych. We wtorek podczas uroczystej sumy odpustowej w Święto Ofiarowania Pańskiego ks. dr. Tadeusz Nosek zwrócił uwagę na jedność rodziny "w dzisiejszym domu coraz częściej brakuje stołu. To on jednoczy rodzinę i stanowi zaproszenie do uczty na podobieństwo ołtarza gdzie Chrystus daje nam się Cały" – zauważył kaznodzieja. Wieczorem tego samego dnia nasz Brat ks. Krzysztof Kruk zawierzył Św. Rodzinie matki oczekujące dziecka oraz modłił się o dar miacierzyństwa. Dzieci pierwszo komunijne odnowiły przyrzeczenia chrzcielne. Środa była dniem refleksji na temat rodziny dojrzałej żyjącej w pełni. Mszę św. w intencji rodzin Rycerzy Kolumba odprawił i kazanie wygłosił ks. Infułat Stanisław Olszówka. W czwartek ponownie za sprawą ks. Profesora Kazimierza Kubata SDS usłyszeliśmy o zagrożeniach dla współczesnej rodziny. Na zakończenie dnia swoją mszę św odprowianą przez ksieży moderatorów miały Kręgi Rodzin Domowego Kościoła. W pierwszy piątek miesiąca mszę św. odprawił i kazanie wygłosił ks. Proboszcz Jerzy Filek. Tradycyjnie była to msza św. w intencji zmarłych z naszych rodzin oraz za zmarłych Rycerzy Kolumba zakończona litanią do Najświętszego Serca Pana Jezusa wynagradzającą za grzechy naszych rodzin. W sobotę ks. Bronisław Walczak zawierzył nasze rodziny Świętej Rodzinie. W homilii celbrans zauważył i ukazał kilka znaków, które nam daje sam Bóg:
* znak Eucharystii i Słowa Bożego - modlitwa Salomona o mądrość może być modlitwą każdego z nas; trzeba nam modlić się o dobre wybory, o mądre osądzanie;
* znak Obrazu Świętej Rodziny - zatroskanie w każdej rodzinie o siebie nawzajem; abyśmy umieli dobrze i mądrze prowadzić swoją rodzinę;
* znak Ewangelii wg św. Marka - radość głoszenia dobrej Nowiny połączona z trudem i zmęczeniem niemal ponad siły;
ZA RODZINĘ TRZEBA SIE MODLIĆ - konkludował kaznodzieja.Choć Święta Rodzina odchodzi - z nami pozostaje Jezus w Najświętszym Sakramencie, Gaździna w ołtarzu głównym i niewielki obraz Rodziny Świętej nad Panem Jezusem Miłosiernym w prawym bocznym ołtarzu. Zostają z nami, bo za rodzinę trzeba się modlić przez wstawiennictwo Świętej Rodziny. Do liturgii pierwszo sobotniej mszy świętej włączono uroczysty akt odnowienia przyrzeceń małżeńskich. Tuż po zakończeniu Eucharystii nastąpiła ceremonia wyprowadzenia obrazu z bazylyki do samochodu kaplicy. Z Ludźmierza Święta Rodzina pojechała do Sosnowca.

Bądźmy otwarci i wrażliwi na łaskę, która niewątpliwie będzie nas dotykać, ma ona bezpośredni związek z tym czasem nawiedzenia nas przez Świętą Rodzinę. Albowiem Najpiękniejszym obrazem ukazanym światu jest obraz Świętej Rodziny. Amen.

Wielki Rycerz Rady 14001 im. Matki Bożej Ludźmierskiej
Br. Paweł Put