I Konwencja Stanowa w PolsceREZOLUCJA NR 6
• REZOLUCJA NR 5
• REZOLUCJA NR 4
• REZOLUCJA NR 3
• REZOLUCJA NR 2
• REZOLUCJA NR 1

Podczas wyborów Rady Stanowej na I Konwencji Stanowej w Polsce, w dniu 21 maja 2011 roku w Częstochowie, wybrano pierwszego Delegata Stanowego. Został nim Krzysztof Orzechowski, dotychczasowy Delegat Terytorialny.

Pozostali Oficerowie Rady Stanowej:

Andrzej Anasiak - Sekretarz Stanowy
Witold Zmysłowski - Skarbnik Stanowy
Wacław Huryn - Adwokat Stanowy
Paweł Czachor - Kustosz Stanowy

W I Stanowej Konwencji Rycerzy Kolumba w Polsce wzięło udział 56 delegatów. Konwencja rozpoczęła się Mszą Świętą.