Stopień Patriotyczny w Wąchocku

Rycerze Kolumba wierni Ojczyźnie i Ewangelii
Stopień Patriotyczny w Wąchocku

Po raz drugi w Polsce, tym razem w Opactwie Cystersów w Wąchocku, odbyła się w dniu 18 lutego 2012 r. uroczysta ceremonia nadania Stopnia Patriotycznego dla wyróżniających się Rycerzy Kolumba. Ceremonię pasowania poprzedziła Msza Święta, którą odprawił Kapelan Rycerzy Kolumba z Diecezji Radomskiej Ks. Infułat Stanisław Pindera. 

Czcigodny Kapelan podczas homilii przybliżył to wyjątkowe w dziejach naszego narodu miejsce, jakim jest Klasztor i jego okolice. Miejsca te były świadkami wielu historycznych wydarzeń związanych z walką o niepodległość naszej ojczyzny. To właśnie Ojcowie Cystersi byli i są oddani polskości tych ziem, wspierając wszelkie patriotyczne dążenia w okresie zaborów i okupacji hitlerowskiej. Myślą przewodnią homilii Ks. Infułata skierowaną do Rycerzy Kolumba z Polski oraz Rycerzy Gości z Ameryki - na czele z byłym Najwyższym Mistrzem Stopnia Patriotycznego Józefem Szulcem - było stwierdzenie, że w dzisiejszych czasach „Patriotyzm" to wierność Ojczyźnie i Ewangelii. My, Rycerze Kolumba w czasach pokoju, mamy szczególny obowiązek krzewienia patriotyzmu poprzez szacunek dla naszych praojców walczących o niepodległość oraz do symboli naszej państwowości: flagi i godła, zaś nade wszystko dla Krzyża Zbawiciela i Wiary Chrześcijańskiej. Jest to nie tylko wielki zaszczyt dla 58 nowo pasowanych Rycerzy, którzy na znak przynależności do Stopnia Patriotycznego otrzymali pendent i odznakę, ale jest to przede wszystkim zobowiązanie zaciągnięte wobec naszej wspólnoty zakonnej i umiłowanej Ojczyzny. Jestem przekonany, że nowo mianowani Rycerze Stopnia Patriotycznego będą z godnością krzewić postawy patriotyzmu w swoich rodzinach, wspólnotach zakonnych i parafialnych wszystkich zakątków naszej ojczyzny, a dzień ten pozostanie w ich pamięci na długo. Przywilejem i zaszczytem Rycerzy Stopnia Patriotycznego jest możliwość przywdziania galowego stroju rycerskiego, którego będą mogli używać podczas uroczystości zakonnych i kościelnych, tworząc Korpus Reprezentacyjny Rycerzy Stopnia Patriotycznego.
Wspólny obiad przygotowany w historycznym Refektarzu przez Ojców Cystersów stał się również okazją do wymiany doświadczeń związanych z działaniem lokalnych Rad Rycerzy Kolumba.
Bóg zapłać Ks. Infułatowi Stanisławowi Pinderze za odprawienie Mszy Św. i wygłoszenie homilii a Ojcom Cystersom za gościnę i miłe przyjęcie, jakiego my, Rycerze Kolumba, doświadczyliśmy, goszcząc kolejny raz w murach historycznego Klasztoru. Gorące słowa podziękowania kierujemy także do Delegata Stanowego Brata Krzysztofa Orzechowskiego i Funkcjonariuszy Rady Stanowej oraz do wszystkich tych, którzy przyczynili się do przygotowania i przeprowadzenia Ceremonii Stopnia Patriotycznego. Niech dobry Bóg wspiera Wasze działania.

Vivat Jezus !
Leszek Kucharski
Dyrektor Stanowy ds. Ceremoniału