Prasa o Rycerzach Kolumba

Zaprośmy na nowo Maryję


Polska peregrynacja obrazu Matki Bożej z Guadalupe, rozpoczęta w październiku ub.r., wpisuje się w peregrynację ogólnoświatową. Matka Boża z Guadalupe nawiedza kraje, w których działa Zakon Rycerzy Kolumba (stowarzyszenie katolickie mężczyzn, obecne w Polsce od 2005 r., liczącę obecnie w kraju 1,8 tys.członków). Kopia tego cudownego wizerunku została pobłogosławiona przez Benedykta XVI. Dotknięto nią także oryginalnego wizerunku w Meksyku.
 

W diecezji sandomierskiej Matka Boża z Guadalupe nawiedziła Ostrowiec Świętokrzyski, Tarnobrzeg, Ożarów, Sandomierz oraz nawiedzi Stalową Wolę.
To niezwykle wydarzenie przeżyła już w dniach 21-28 stycznia parafia Nawrócenia św. Pawła w Sandomierzu i mieszkańcy miasta. Stało się dzięki inicjatywie ks. kan. dziekana Krzysztofa Rusieckiego, proboszcza parafii, oraz działających w diecezji sandomierskiej Rycerzy Kolumba. Do sandomierskiej parafii obraz został przywieziony przez Rycerzy Kolumba z Tarnobrzega. Odprawiona została Msza św. powitalna pod przewodnictwem bp. Edwarda Frankowskiego, który przedstawił historię objawień Matki Bożej z Guadalupe i powstania Jej wizerunku oraz znaczenie pielgrzymek do Meksyku Jana Pawła II. W celebracji uczestniczyli Rycerze Kolumba z Ostrowca Świętokrzyskiego, Tarnobrzega i Sandomierza. Przez cały tydzień wierni gromadzili się przed wizerunkiem na wspólnej modlitwie: Godzinkach o Najświętszej Maryi Pannie, Różańcu, rozważaniach o Matce Bożej z odniesieniu do codziennego życia, prowadzonych przez ks. Daniela Korycińskiego, dyrektora Papieskich Dzieł Misyjnych oraz ks. kan. Andrzeja Rusaka, który wraz z zespołem „Racławice” modlił się w świątyni Matki Bożej z Guadalupe w Meksyku.
Głównym celem peregrynacji kopii obrazu Matki Bożej z Guadelupe jest głoszenie orędzia życia. Matka Boża w tym wizerunku nazywana jest Obrończynią i Patronką Życia Poczętego. Odprawiane były więc Msze św. z homiliami poświęconymi Matce Bożej z Guadalupe, w tym dla seniorów rodzin, małżonków z ponowieniem przyrzeczeń małżeńskich, sióstr zakonnych z Sandomierza, chorych z błogosławieństwem lourdskim, członków Żywego Różańca, dla kandydatów do bierzmowania z wszystkich klas gimnazjum i ich rodziców, dzieci szkoły podstawowej i przedszkola oraz ich rodziców, także wspólnot działających przy parafii. W czasie peregrynacji odbyło się przyjęcie nowych członków Zakonu Rycerzy Kolumba, a 28 stycznia ks. proboszcz Krzysztof Rusiecki zawierzył parafię Nawrócenia św. Pawła Matce Bożej z Guadalupe. – Wielu przyjeżdżało specjalnie, aby stanąć tu, przed Matką Bożą. Byli wcześniej w Guadalupe i jak dowiedzieli się, że w Sandomierzu jest ten obraz, przybyli, aby pomodlić się. – mówił ks. Rusiecki. – Chcemy wyrazić nasze dziękczynienie Panu Bogu za dar Maryi, Jej obecności, za dar pracy i życia naszych braci Rycerzy Kolumba, którzy są kustoszami tego obrazu.
Objawienia Matki Bożej z Guadalupe, to najstarsze objawienia Maryjne uznane przez Kościół katolicki, które przyczyniło się do masowej chrystianizacji Ameryki Łacińskiej. Objawiła się Indianinowi Juanowi Diego na wzgórzu Tepeyac w Guadalupe w Meksyku, wyrażając pragnienie, by tam właśnie wzniesiona została świątynia ku Jej czci. Dla uwiarygodnienia tego wydarzenia uczyniła cud. Poleciła Juanowi 12 grudnia 1531 r. zerwać ze wzgórza kwitnące róże i zanieść je żądającemu znaku biskupowi. Gdy ten rozwinął tilmę, swój płaszcz, wypadły zeń kwiaty, a na płaszczu ukazał się obraz Matki Bożej w czerwonej tunice, błękitnym płaszczu z gwiazdami, opasanej czarną wstęga.
Wizerunek ten nie został namalowany ludzką ręką. Do dziś znajduje się w ołtarzu głównym bazyliki w Guadalupe i jest obiektem niezwykłej czci wyrażanej przez miliony ludzi na całym świecie. Zadziwia fakt, że tilma Juana Diego, wykonana z włókien agawy, materiału rozpadającego się całkowicie po 20 latach, zachowana jest w świetnym stanie. Zadziwia także świeżość barw, brak zanieczyszczeń, śladów pędzla, a barwniki na tym obrazie nie są znane nauce. Dokonując wielokrotnie powiększeń fotograficznych oblicza Matki Bożej różni badacze stwierdzili, że oczy Jej wyglądają jak oczy osoby żywej i posiadają nadzwyczajną głębię. Widoczne jest w nich zjawisko refleksu, występujące tylko u żywych ludzi, którego nie można osiągnąć nawet przy pomocy najdoskonalszych technik malarskich. Powiększenia pozwoliły odkryć w oczach Matki Bożej odbicie dwunastu postaci. Została utrwalona w nich bardzo precyzyjnie scena spotkania Juana Diego z biskupem Zumarragą i towarzyszącymi mu osobami, w czasie którego dokonał się cud powstania wizerunku Niepokalanej na płaszczu Azteka, a także rodzina/rodzice, dzieci/. Juan Diego został opiekunem bazyliki i spędził tam resztę życia. Wyniesiony został na ołtarze przez Jana Pawła II w 1990 r., a kanonizowany przez Papieża Polaka w 2002 r.
W 1953 r. kardynał Miranda y Gomez, ówczesny Prymas Meksyku, na prośbę polskiego Episkopatu, oddał Polskę w opiekę Matki Bożej z Guadalupe.

Alicja Trześniowska