Prasa o Rycerzach Kolumba

Papież wzywa do obrony wolności religijnejBenedykt XVI wyraził uznanie Rycerzom Kolumba za ich wkład w obronę i promocję wolności religijnej w Stanach Zjednoczonych. Poprosił ich o jej wspieranie w czasie, gdy podjęto w tym kraju skoordynowaną akcję na rzecz zmiany definicji wolności religijnej i jej ograniczania.

W liście wysłanym w imieniu papieża, sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej kard. Tarcisio Bertone podkreślił, że Rycerze Kolumba "niestrudzenie pracowali, by pomóc wspólnocie katolickiej w rozpoznaniu i odpowiedzi na bezprecedensową powagę tych nowych zagrożeń dla wolności Kościoła i publicznego świadectwa moralnego". Czyniąc to organizacja ta w najwyższym stopniu wcieliła w życie "zasady religijne i patriotyczne, które inspirowały jej powstanie".

Stolica Apostolska wyraża uznanie dla zaangażowania Rycerzy w obronę "prawa ludzi wierzących ze wszystkich religii, jako indywidualnych obywateli i ich instytucji, do odpowiedzialnej pracy na rzecz kształtowania demokratycznego społeczeństwa, inspirowanego ich najgłębszymi przekonaniami, wartościami i dążeniami".

Liczący 1,8 mln członków Rycerze Kolumba są najliczniejszym na świecie bractwem i jedną z najbardziej aktywnych organizacji charytatywnych w USA. W 2011 r. ofiarowali ponad 158 mln dolarów i poświęcili 70 mln godzin na rzecz różnych celów dobroczynnych.

W ostatnich miesiącach organizacja żywo sprzeciwiała się decyzjom administracji Obamy, zagrażającym wolności religijnej, a szczególnie nałożonemu na pracodawców obowiązku zapewniania pracownikom ubezpieczenia zdrowotnego, obejmującego antykoncepcję, sterylizację i środki wczesnoporonne, nawet gdy jest to sprzeczne z ich przekonaniami religijnymi. Każda z rad stanowych Rycerzy przyjęła rezolucję wspierającą wolność religijną, a najwyższy rycerz, Carl Anderson wielokrotnie zabierał głos w sprawie nakazu.

Watykański list, datowany 19 lipca, został wysłany z okazji 130. Najwyższej Konwencji Rycerzy Kolumba, która odbędzie się w dniach 7-9 sierpnia w Anaheim w Kalifornii. Jej temat "Ogłoście wyzwolenie na całej ziemi", nawiązujące do Księgi Kapłańskiej (25,10), przywołuje na myśl "dwie wielkie biblijne idee wolności i sprawiedliwości", które ukształtowały podstawy narodu amerykańskiego oraz "odpowiedzialność każdego pokolenia za zachowanie, obronę i promocję tych wielkich ideałów w ich czasach" - napisał kard. Bertone.

Wskazał na pilną potrzebę dobrej formacji katechetycznej i duchowej ludzi świeckich, aby całe ich życie było świadectwem wiary otrzymanej na chrzcie. W imieniu papieża podziękował również za modlitwy i ofiary, jakie Benedykt XVI otrzymał od Rycerzy i ich rodzin z okazji przypadającej w maju br. 35. rocznicy swych święceń biskupich. Ten "akt duchowej solidarności" był dla Ojca Świętego zarówno "świadectwem miłości", jak i znakiem "wierności, lojalności i wsparcia w tym trudnym czasie".

Komentując list z Watykanu, Carl Anderson zauważył, że jego przesłanie jest jasne. - Musimy nadal stawać w obronie wolności religijnej i wskazywać naszym braciom katolikom drogę, by robili to samo - powiedział najwyższy rycerz. Przypomniał, że obrona wolności religijnej jest od dawna częścią tradycji Rycerzy Kolumba. W latach 20. XX w. bronili oni katolickiego szkolnictwa przed atakami Ku Klux Klanu.